Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

03.01.2022

EAKR-haku on päättynyt 31.12.2021

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku toimintalinjan kaksi mukaisille hankkeille päättyi 31.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liitossa.

Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 13 hakemusta. Hakemuksista enemmistö oli erityistavoitteen 4.1 mukaisia tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyviä hakemuksia. Lisäksi haettiin rahoitusta yritysten innovaatiotoiminnan sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.

Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 2.399.310 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä hankkeille n. 1.400.000 miljoonaa euroa.