Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

07.09.2020

EAKR-haku on päättynyt

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku päättyi 4.9.2020 Pohjois-Pohjanmaalla.

Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 30 hakemusta.  Hakemuksia saapui toimintalinjaan Pk-yritysten kilpailukyky 4 kpl ja toimintalinjaan Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 26 kpl.

Hakemuksissa haettiin kehityshankkeisiin yhteensä 7 758 064 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä n. 1,5 miljoonaa euroa.

Asiasanat:

EAKR, rahoitus

Aiheeseen liittyvät artikkelit

19.11.2021
AKKE – haku aukeaa joulukuussa

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Neljäs AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha) hakukierros on auki 1.12.2021 - 31.1.2022. Lue tarkemmin täältä !

22.04.2021
Interreg Auroran ohjelmaluonnos on julkaistu kommenteille

Interreg Auroran ohjelmaluonnos 2021–2027 sekä ympäristövaikutustenarviointi (SEA) on julkaistu. Molemmat löytyvät ohjelman verkkosivulta. Ohjelman julkinen kuuleminen on käynnistynyt samalla. Kuulemiseen voi osallistua vastaamalla verkkokyselyyn 20. toukokuuta 2021 mennessä. Kuulemisessa voi kommentoida valittuja painopistealueita ja ohjelmaluonnosta kokonaisuudessaan. Lisäksi 5. toukokuuta klo 13–15 järjestetään julkista kuulemiseen liittyvä webinaari, jossa esitellään uuden ohjelman tavoitteet luonnoksen pohjalta. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ohjelman verkkosivulla olevasta linkistä. Nyt on paikka vaikuttaa, miten rahoitusta alueella jaetaan. Lisätietoa: https://www.interregnord.com/share-your-opinion-and-contribute-to-the-future-interreg-aurora-programme/ Jos haluat lukea ohjelman tekoa ohjaavilta koordinaattoreilta, mitä ohjelman valmisteluun kuuluu, se löytyy täältä

17.03.2021
Vaikuta uuden Karelia CBC -rahoitusohjelman kulttuuri- ja matkailuteemojen sisältöihin – kysely auki 31.3. asti

Uusi Karelia CBC 2021-2027 -ohjelma rahoittaa suomalais-venäläistä rajanylittävää yhteistyötä. Ohjelmaan on valittu mukaan politiikkatavoite, jonka toteuttaminen edellyttää, että ohjelma-alueelle laaditaan monisektoraalinen rajanylittävä strategia sekä kulttuuri- että matkailualalle. Strategiat valmistellaan Euregio Karelia yhteistyöalueen toimesta Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien ja Venäjän Karjalan tasavallan yhteistyönä.   Strategioiden valmistelun tueksi toteutamme sidosryhmille kyselyn matkailun ja kulttuurin tärkeimmistä teemoista rajanylittävässä yhteistyössä. Vastaa erittäin lyhyeen kyselyyn 31.3.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/euregiokarelia2021   Järjestämme lisäksi neljä sidosryhmätilaisuutta, joissa selvitämme toimijoiden näkemyksiä kulttuuri- ja matkailualan keskeisimmistä rajanylittävän yhteistyön tarpeista, kehittämisteemoista ja -toimenpiteistä. Kulttuuritilaisuudet pidetään 14.4 ja 23.4. klo 9-12. Tilaisuudet ovat samansisältöiset. Matkailutilaisuudet ovat 19.4. ja 29.4. klo 9-12. Tilaisuudet ovat samansisältöiset. Ilmoittaudu sidosryhmätilaisuuteen oheisen linkin kautta 12.4. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/4A0AF9892D60B3B2 Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja viestiä saa välittää eteenpäin.   Lisätietoja kansainvälistenasioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä, hanna.honkamakila(at)pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4040

11.03.2021
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty avoimelle lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Ohjelmassa on yhteensä kuusi toimintalinjaa: Innovatiivinen Suomi Hiilineutraali Suomi Saavutettavampi Suomi Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi Sosiaalisten innovaatioiden Suomi Aineellista puutetta torjuva Suomi Pohjois-Pohjanmaan liitto kannustaa maakunnan kuntia, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja yhteisöjä antamaan palautetta ohjelmaluonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa hyödynnetään merkittävästi EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja. Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista ohjelmavalmistelua loppuvuodesta 2018 lähtien. Alueellista valmistelua on tehty laajassa kumppanuudessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen, ELY-keskusten sekä sidosryhmien kanssa. Ohjelmaehdotus 2021-2027 11.3.2021 Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lausuntoja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelun voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lisätietoja: Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, Päivi Keisanen. p. 050 431 0606, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi