Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

06.06.2024

EAKR -ryhmähankkeiden muutoshakemusten toteuttaminen viivästyy

Ryhmähankkeiden muutoshakemusten tekeminen EURA 2021 -järjestelmässä on mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön tämän hetkisen arvion mukaan vasta loppusyksystä, loka-marraskuussa 2024. Hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, jotta aikataulu ei entisestään viivästyisi.

Hallintoviranomainen on ohjeistanut välittäviä toimielimiä (=rahoittavia viranomaisia) muutoshakemusten poikkeusmenettelystä. Tuensaaja voi hallintolain 20 §:n nojalla saada muutoshakemuksen vireille vapaamuotoisesti välittävässä toimielimessä, koska se ei ole ollut mahdollista rahoituslain säädetyllä tavalla EURA2021 -järjestelmän avulla. Vapaamuotoisen tarkasti muutokset yksilöivän muutoshakemuksen voi saada vireille toimittamalla se välittävän toimielimen kirjaamoon ennen halutun muutoksen toimeenpanon alkamista ja voimassa olevan tukipäätöksen mukaisen toteuttamisajan päättymistä.

Vapaamuotoisen muutoshakemuksen osalta on hyvä olla yhteydessä rahoittajaan ennen muutoshakemuksen vireille saattamista. Rahoittaja ohjeistaa tarkemmin hankekohtaisesti muutoshakemuksen tekemiseen liittyvät toimenpiteet.