Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

30.09.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen päätös turvaa kehittämistyön jatkuvuuden Pohjois-Pohjanmaalla

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisesta jaosta. Tulevalla ohjelmakaudella Pohjois- ja Itä-Suomen suhteellinen osuus rahoituksesta pienenee hieman Etelä- ja Länsi-Suomeen verrattuna.

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF).

Pohjois-Pohjanmaan kannalta rahoitusratkaisussa on sekä hyviä että huonoja puolia. Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan jatkossakin maakunnista suurin alue- ja rakennepolitiikan rahoitus, 317 miljoonaa euroa, kun lukuun lasketaan EU:n ja valtion osuudet. EU-osuudet kattavat rahoituksesta 249,4 miljoonaa euroa. Huomattavana heikennyksenä Pohjois-Pohjanmaalle tulee Euroopan aluekehitysrahastoon kohdistuva jopa 86 miljoonan euron leikkaus. Tämä on heikennys maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yritystukien rahoitukseen.

Uuden JTF-rahaston osalta Pohjois-Pohjanmaa saa turvemaakuntana valtakunnan suurimman potin, jopa 106 miljoonaa euroa. Osuus on 20 prosenttia Suomen rahoituksesta. JTF-rahasto on tarkoitettu lievittämään turpeen käytön hiipumisesta syntyviä kielteisiä aluetalous- ja työllisyysvaikutuksia. Maakunnan JTF-rahoituksen käyttö linjataan maakunnan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmassa, jota laaditaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pitää rahoitustasoa Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta kohtuullisena, mutta rahan käyttökelpoisuuteen liittyy uhkakuvia.

“Riskit liittyvät erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahojen käyttökelpoisuuteen. Perusrahoituksen jakoon tarvitaan tulevaisuudessa kansallinen ratkaisu, jotta riskejä voidaan hallita paremmin”, Harju toteaa.

Ministeri Mika Lintilä nimittää lokakuussa Alueiden suunta -työryhmän. Työryhmän tehtävänä on määritellä tavoitteet aluekehityserojen tasaamiseksi ja rakentaa niiden pohjalta yhteisesti hyväksytyt aluekehityksen seurantavälineet ja mittarit.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa lokakuun aikana ja toimitetaan Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä marraskuun 2021 aikana.

Lintilän pitämän työ- ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuuden tallenteen voi katsoa tästä linkistä.