Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

04.04.2023

ICT-klusteri hyvässä vedossa – muilla haastavampaa

Pohjois-Pohjanmaan viimeisin klusteriseuranta ulottuu vuoden 2022 loppuun. Seurannassa olevista klustereista parhaiten vuoden aikana kehittyivät ICT, luovan talouden ja matkailun laaja klusteri. ICT-klusterin liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia ja henkilöstömäärä 6,4 prosenttia vuonna 2022. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta ensimmäisellä neljänneksellä, yli 30 prosenttia, mutta muillakin neljänneksillä kasvu oli 12-22 prosentin välillä. ICT-klusterin henkilöstömärän kasvu oli voimakasta läpi vuoden ja hieman kasvoi vuoden loppua kohden.

Luovan talouden klusteri, jossa suurimpia toimialoja ovat ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus, muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, huonekalujen valmistus ja sanomalehtien kustantaminen, osalta liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia vuonna 2022. Klusterin liikevaihto kasvoi alkuvuodesta voimakkaammin kuin loppuvuodesta. Luovan talouden klusterin henkilöstömäärä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2022 vuositasolla 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän kasvu oli hyvää kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kasvu hidastui viimeisen neljänneksen 1,1 prosenttiin.

Laajan matkailuklusterin liikevaihto kasvoi 23,9 prosenttia ja henkilöstömäärä 2,3 prosenttia vuonna 2022. Liikevaihdon osalta kasvu oli yli 30 prosentin luokkaa kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ja vuoden kahtena viimeisenä neljänneksenä kasvu oli 13-15 prosenttia. Henkilöstömäärän voimakkain kasvu ajoittui laajassa matkailuklusterissa vuoden toiseen neljännekseen, +8,6 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 2,2 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon.

Hyvinvointiklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2022 kolme prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla. Henkilöstömäärä kasvoi varsin yli tasaisesti kahden prosentin vauhtia vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärän kasvuvauhti tuplaantui 4,6 prosenttiin.

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden klusterin liikevaihto kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2022 yhteensä 3,4 prosenttia. Klusterin liikevaihdon kehitys jakaantui vuoden ensimmäisen puoliskon kasvu- ja jälkimmäisen puoliskon laskukausiin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 29,2 prosenttia ja toisella 11,9 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto puolestaan supistui 8,7 prosenttia ja neljännellä 12,8 prosenttia. Henkilöstömäärä puutuote- ja huonekaluteollisuuden klusterissa kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla vuositasolla 1,3 prosenttia vuonna 2022. Vuosineljänneksien kasvuvauhti supistui ensimmäisen neljänneksen kahdeksasta prosentista kolmannen neljänneksen 2,3 prosenttiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 7,8 prosenttia.

Metalliklusterin liikevaihto kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2022 vuositasolla 13,8 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kasvu oli voimakasta alkuvuodesta, sillä liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 34,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 24,3 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä klusterin liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia, kunnes kehitys kääntyi negatiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto supistui 6,3 prosenttia. Henkilöstömäärä kasvoi metalliklusterissa 0,5 prosenttia vuonna 2022. Neljänneksittäin kehitys pyöri vajaan yhden prosentin kasvun paikkeilla. Poikkeuksen tähän teki vuoden ensimmäinen neljännes, jolloin henkilöstömäärä supistui 0,2 prosenttia.

Rakentamisen klusterin liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia vuonna 2022. Rakentamisen toimialan liikevaihto oli voimakkaassa kasvussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia. Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 13,6 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä rakentamisen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja neljännellä 7,8 prosenttia. Rakentamisen toimialan henkilöstömäärä supistui vuonna 2022 1,5 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä oli vielä maakunnassa hienoisessa 0,7 prosentin kasvussa. Toisella neljänneksellä henkilöstömäärä supistui vuoden takaisesta 0,6 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä supistui 0,3 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä supistui jo voimakkaammin 5,3 prosenttia.

Vientiliikevaihto Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kaikilla toimialoilla kasvoi vuonna 2022 vuositasolla 21,5 prosenttia edellisvuodesta. Vienti kasvoi erityisesti alkuvuodesta, sillä ensimmäisellä neljänneksellä vientiliikevaihto kasvoi 40,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viennin kasvu hidastui vuoden loppua kohden mentäessä. Toisella neljänneksellä vientiliikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia, kolmannella 16,4 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 8,9 prosenttia.

Tästä linkistä kuvioihin: Suhdanneseuranta – (pohjois-pohjanmaa.fi)