Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

22.04.2021

ICT-klusteri nostaa Pohjois-Pohjanmaata kasvuun

Pohjois-Pohjanmaa vahvistaa asemiaan ICT-maakuntana

Pohjois-Pohjanmaan teollisuuden toimialat toipuivat loppuvuodesta hyvin. Kesän epävarmuus kääntyi voimakkaaseen kasvuun erityisesti ICT-klusterissa, puutuoteteollisuudessa ja ehkä yllättäen myös metalliklusterissa. Pitkään kasvussa ollut rakentamisen liikevaihto lähti vastaavasti selvään laskuun, kun taas henkilöstömäärän lasku tasaantui. Rakentamisen hiipuminen ei johdu kausivaihtelusta, vaan suhdanteiden heikentymisestä.

Palveluvaltaiset alat ovat kärsineet eniten koronan vuoksi, mikä näkyy matkailun työvoiman kehityksessä. Vaikka kotimaan matkailu elpyikin nopeasti, palvelujen kysyntä ei ole lähtenyt nousuun. Myös yksityisen hyvinvointiklusterin henkilöstömäärän voimakas kasvu on pysähtynyt. Luovan talouden klusteri toipui hyvin kesän pohjakosketuksesta. Pohjois-Pohjanmaalla klusteri on tiiviisti sidoksissa teollisuuteen ja rakentamiseen, ei niinkään tapahtuma- ja taidealoihin, jotka ovat kärsineet koronasta paljon.

Ennakointiharjoituksella taklattiin epävarmuutta

Keväällä 2020 Pohjois-Pohjanmaan liitossa tehtiin epävarmassa tilanteessa klustereiden tulevaisuuteen liittyvää ennakointia, joka piti sisällään myös liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen muutokset. Tuoreista suhdanneaineistoista voidaan nähdä, että korona on jättänyt ennakoituakin voimakkaammat jäljet eri klustereihin. ICT-klusterille ennakoimme valoisaa tulevaisuutta, mutta näin voimakasta nousua emme osanneet nähdä. Myös puuklusterin positiivinen vire yllätti meidät. Matkailun hankalat ajat olivat tiedossa, mutta henkilöstömäärän ja liikevaihdon eritahtinen kehitys ei ollut. Rakentamisen loppuvuodesta taas odotettiin parempaa. Pääosin ennakointiharjoitus oli onnistunut ja toimialojen ja klustereiden tulevaisuutta tullaan jatkossakin käsittelemään.

 Klusterit muutoksessa

Julkaisun loppupuolella olevista klustereiden rakennetiedoista löytyy mielenkiintoisia muutoksia. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 ICT-klusterin liikevaihto kasvoi yli miljardi euroa. Pohjois-Pohjanmaa kasvoi vasta tässä vaiheessa väkilukuaan merkittävämmäksi ICT-maakunnaksi, vaikka vuosituhannen vaihteen menestyksen vuoksi usein ajatellaan, että osuutemme on suurempi. Puuklusterin liikevaihdossa ja henkilöstömäärässä olemme edelleen kokoamme suurempi maakunta, vaikka osuudet ovatkin pienentyneet. Rakennetiedoissa sekä suhdannetiedoissa näkyy myös viennin piristyminen.

Julkaisun voit ladata linkistä: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/Suhdannetiedot_joulukuulle_2020.pdf

Kaikki suhdannejulkaisut ja uusimmat suhdanteet kuvioina löytyvät löytyvät: Suhdanneseuranta – Pohjois-Pohjanmaan liitto (pohjois-pohjanmaa.fi)