Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

21.12.2020

Iin ilmastotyötä edistetty useilla hankkeilla – älykkään erikoistumisen toteuttamiselle ja osallistamiselle kansainvälistä huomiota

Hiilineutraalisuus on tämän päivän puheenaihe, mutta vain harvoissa paikoissa Euroopassa voidaan sanoa olevan melkein todellisuutta. Pohjois-Pohjanmaan kunta Ii on merkittävä poikkeus. Kunnan odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla (vuoden 2007 tasosta) vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia (S3) ja ERI-rahastojen tuki ovat auttaneet Iin kuntaa tähän tavoitteeseen pyrkimisessä. Iin kunnan hankesalkku vastaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen päätavoitteita puhtaan teknologian ja vihreän energian käytön edistämisessä.

Iin kunnan ilmastotyö herättää kansainvälistä huomiota. Euroopan komission älykkään erikoistumisen alusta, S3 Smart Spacialisation Platform, esittelee Iin menestystekijöitä artikkelisarjassaan ”Smart Stories”. Artikkeli on luettavissa TÄÄLLÄ.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toimitusjohtaja Leena Vuotovesi, Iin Microolis Oy

Aiheeseen liittyvät artikkelit

25.02.2021
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2024

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla edistetään maakunnan tasolla niitä innovaatioihin johtaviin ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia, joilla vastataan ilmastonmuutoksen, digitalisaation sekä globalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Strategialla tähdätään innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan aktiiviseen levittämiseen koko maakunnan alueelle sekä aluetalouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Strategia ohjaa yhteistyöhön toimialoja ja rajoja ylittämällä. Pohjois-Pohjanmaa on kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut maakunta, jonka kilpailukyky pohjautuu korkeaan osaamiseen, uudistuvaan teollisuuteen, hyvinvointiin sekä ilmastoviisauteen. Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu vahvasta ICT-alan osaamisesta sekä alan yrityskannasta. Teollisuuden vahvimmat toimialat ovat metalli- ja metallituoteteollisuus sekä puun jatkojalostaminen, sisältäen sekä biojalostuksen että mekaanisen jalostaminen. Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä esimerkiksi painettavan elektroniikan erilaiset sovellutukset. Uusia innovaatioita ja teollisuuden ratkaisuja syntyy toimialojen rajapinnoissa, joissa digitalisaatiolla on usein ratkaiseva merkitys. Digitaalisen innovaatiokeskuksen toiminnalla tuetaan elinkeinoelämän digitalisoitumista ja digitaitojen karttumista. Älykkään erikoistumisen strategialla pyritään vaikuttamaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöihin alentavasti Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaisin toimenpitein. Pohjois-Pohjanmaan kuntien kokonaisilmastopäästöt olivat 3,30 milj.t CO2 vuonna 2018. Eniten päästöjä aiheutui maataloudesta (29 %), tieliikenteestä (22 %), kaukolämmöstä (14 %) sekä sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %). Vuodesta 2007 Pohjois-Pohjanmaan kuntien päästöt asukasta kohti ovat vähentyneet 23 %. (Lähde: Suomen ympäristökeskus). Luvut eivät sisällä teollisuuden prosessipäästöjä. Teollisuuden prosesseista suurimmat päästöt muodostuvat Raahen terästehtaalla, 3,31 milj. t CO2 vuonna 2019 (Lähde: Energiavirasto). Korkea osaamisen taso, kestävät arvot ja aktiiviset innovaatioekosysteemit sekä toimiva tiedonsiirto vahvistavat aluetaloutta ja uudistavat elinkeinoelämää. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat toimintatapoja, joiden avulla Pohjois-Pohjanmaalla kasvatetaan osaamista, nostetaan kilpailukykyä ja edistetään älykkään erikoistumisen strategiassa valittujen painopistealojen kehittymistä. Pohjois-Pohjanmaan TKI-ympäristöjä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja toimijoita kannustetaan mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoihin. Maakunnan vetovoimaisuus vaikuttaa merkittävällä tavalla yritysten, investointien, osaavan työvoiman sekä opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle. Matkailutoimialan kannalta alueen vetovoimaisuus on keskeinen menestystekijä, jolle lisäarvoa tuovat alueen pohjoinen ulottuvuus ja arktisuus. Luovat alat tukevat maakunnan vetovoimaisuuden kehittymistä. Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2024. Oulu Region’s Smart Specialisation Strategy 2021-2024. Älykkään erikoistumisen…

22.01.2021
Älykkään erikoistumisen eurooppalainen kumppanuus Langaton ICT käynnistettiin yli 60 osallistujan voimin

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopisto ovat yhdessä Region Norrbottenin ja Luulajan teknillisen yliopiston kanssa vetovastuussa uudesta älykkään erikoistumisen eurooppalaisesta kumppanuudesta, joka keskittyy langattomiin ICT teknologioihin. Kumppanuuden painoalueita ovat terveyteen, teollisuuteen, autonomisiin ajoneuvoihin ja älykkäisiin kaupunkiympäristöihin liittyvät langattomat ratkaisut. Kumppanuuden toiminta aloitettiin virallisesti aloitusseminaarilla 21.1.2021. Kumppanuus on herättänyt runsaasti myönteistä huomiota, ja siihen on sitoutunut jo yhteensä 10 aluetta kahdeksasta Euroopan maasta. Aloitusseminaariin osallistui yli 60 henkilöä ympäri Eurooppaa. Lisätiedot: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4053 Yhteyspäällikkö Mika Rantakokko, Oulun yliopisto, puh. 046 922 7227 Uutinen kumppanuuden perustamisesta Kumppanuuden verkkosivut  

18.11.2020
Älykkään erikoistumisen S3 kumppanuus ”Eurooppalainen langaton ICT” sai komission hyväksynnän

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden älykkään erikoistumisen kumppanuuden teemassa langaton ICT. Kumppanuus perustetaan Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liiton aloitteesta. Muita kumppanuuteen sitoutuneita alueita ovat Norrbotten Ruotsista, Pohjois-Prabant Alankomaista, Wielkopolska Puolasta, Länsi-Kreikka Kreikasta ja Katalonia Espanjasta. Keskustelut Flandersin (Belgia) ja Emilia-Romagnan (Italia) liittymisestä ovat käynnissä. Kumppanuus tulee sijoittumaan älykkään erikoistumisen teollisuuden uudistamiseen liittyvälle alustalle. Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa Euroopan johtoasema langattomien 5G / 6G teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Erityisesti kumppanuus keskittyy terveyden, uudistuvan ja kestävän teollisuuden, autonomisten ajoneuvojen ja älykkäiden kaupunkiympäristöjen ja alueiden langattomien teknologiaratkaisujen kehittämiseen. Kumppanuudessa rakennetaan yhteistyötä ja kasvatetaan alueellisia ja alueiden yritysten yhteisiä investointeja. Kumppanuutta on rakennettu hankkeessa "Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen". Ladattava tiedote löytyy TÄSTÄ. Lisätietoja: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. 040-6854053.