Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

30.10.2020

Itä-ja Pohjois-Suomen alueen kaivannaisalan toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2021–2024

Vuonna 2014 laadittiin Itä-ja Pohjois-Suomen alueelle (IP-alue) yhteinen kaivannaisalan teemaohjelma. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Lapin liitto kutsuivat 27.8.2020 kaivannaisalan toimijoita ja sidosryhmiä keskustelutilaisuuteen Itä-ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan teemaohjelman päivityksestä. Tilaisuuden jälkeen valmistelutyö on edennyt ja IP-alueen maakuntajohtajat tekivät 18.9.2020 päätöksen teemaohjelman päivityksen laatimisesta.

Nyt käynnistettävän työn tavoitteena on päivittää 2014 laadittu teemaohjelma Itä-ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelmaksi 2021-2024 vastaamaan kansallisesti ja kansainvälisesti muuttunutta toimintaympäristöä.

Toimintasuunnitelmassa hahmotetaan yhteisiä keskeisiä toimenpiteitä, joita IP alueella halutaan kaivannaisalalla edistää EU:n tulevalla ohjelmakaudella 2021–2027. Tämä luo pohjaa myös EU-hankkeiden rakentamiselle kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Työ pohjautuu Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) komission pilottiin.

Toimintasuunnitelman työstäminen toteutetaan 1.10.2020-31.1.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja asiasta antaa

kehitysjohtaja Tiina Rajala 040 685 4033 tai sähköposti tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi