Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

01.04.2022

Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyö jatkuu vahvana ELMO II -hankkeessa

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet jatkavat tuloksellista yhteistyötään alueen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian puitteissa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovointi- (TKI) -toimijoiden yhteistyöverkostojen ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamista.

Työtä tehdään käytännön tasolla Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hankkeessa, jossa tavoitellaan erityisesti maakuntien asiantuntijoiden välisen yhteistyön vakiinnuttamista. Samalla tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä alueella erityisesti arvoverkostoanalyysien sekä klusteritoiminnan kehittämisen kautta.

ELMO II -yhteistyöverkosto tukee Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan kehittymistä tarjoamalla alueen toimijoille tiedon lisäksi myös jäsenyydet Vanguard Initiative sekä eurooppalaisissa klusteriverkostoissa European Clusters Excellence Labelling Structure (EUCLES) ja European Cluster Alliance (ECA).

Vanguard on korkeatasoinen tutkimusverkosto, joka mahdollistaa kansainväliseen hanke- ja yhteistyöhön sekä rahoitushakuihin osallistumisen. ECA puolestaan on kansallisten klusteritoimijoiden etujärjestö Euroopassa. Lisäksi EUCLES toimii klusterien laadullista tason varmentajana klusterimerkkejä myöntävänä organisaationa. Itä- ja Pohjois-Suomi on EUCLES-verkoston perustajajäsen, sekä tällä hetkellä ainoa jäsen Suomesta.

”ELMO II -hanke osallistuu aktiivisesti kansainvälisten verkostojen toimintaan. Vedämme Recognition-työryhmää EUCLES-verkostossa, ja pyrimme lisäämään Itä- ja Pohjois-Suomen alueen näkyvyyttä osaavana kumppanina myös muissa verkostoissa”, projektipäällikkö Riikka Tanskanen ELMO II -hankkeesta toteaa.

Hankkeesta ja ELMO II-asiantuntijaverkostosta on saatavilla lisätietoa täällä.