Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

28.03.2024

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen EAKR-hakukierros

Ylimaakunnallisten EAKR-hankkeiden hakukierros avautuu 2.4.2024. Hakukierros on avoinna ajalla 2.4.-31.8.2024. Tällä hakukierroksella Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaisia toimenpiteitä, jotka toteuttavat Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hakukierroksella rahoitetaan ainoastaan toimintalinjan 2 ”Hiilineutraali Suomi” erityistavoitteen 2.1 ”Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen” ja erityistavoitteen 2.3 ”Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen” mukaisia hankkeita.

Haun tavoitteena on lisätä ylimaakunnallista yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hausta tuetaan vain ylimaakunnallisia ryhmähankkeita, joissa on osatoteuttajia vähintään kolmesta eri Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta. Haku on avoinna samaan aikaan jokaisessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liitossa (Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto). Kukin maakunnan liitto avaa haettavaksi 300 000 euroa. Hakemus tulee kohdistaa siihen maakunnan liittoon, jonka alueella päähakija toimii.

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen strategiaa. Hankehaun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian painopisteen 1 mukaiset puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kiertotaloutta. Teeman tavoitteina ovat kestävät energiatalouden ratkaisut sekä luonnonvarojen ja raaka-aineiden kestävä käyttö. Tavoitellaan korkeamman jalostusasteen tuotteita sekä bio- ja kiertotalousratkaisujen tehokasta hyödyntämistä.

Lisätietoja hakukierroksista tästä linkistä.