Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

19.05.2022

Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu osallistumaan Partnerships for Regional Innovation –pilottihankkeeseen

Euroopan komissio on tiistaina 17.5 julkistanut 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata, jotka on valittu osalliseksi alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen (Partnerships for Regional Innovation, PRI). Yksi mukaan valituista alueista on Itä- ja Pohjois-Suomi.

Pilottihankkeen osallistujat jakavat avoimesti kokemuksiaan hyvistä toimintatavoista sekä yhdessä kehittävät ja testaavat välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä ja toimintalinjoja. Näillä toimilla kytketään alueellisia ja kansallisia ohjelmia EU:n aloitteisiin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi.

Näitä kumppanuuksia hyödynnetään uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa, jossa innovointi edistää kestävän kehityksen muutosta ja yhdistää paikalliset strategiat EU:n tason aloitteisiin.

PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n.

Lue Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston juttu aiheesta.