Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

04.08.2022

Kansainvälisen rahoituksen työpajassa käsiteltiin rahoituksenhakuprosessi

Tiistaina 14.6.2022 järjestettiin kansainvälisen rahoituksen työpaja, jonka teemana olivat EUrahoitushakemuksen valmistelu ja hakuprosessi. Työpajan järjestivät yhteistyössä EAKRrahoitteinen Kanves-hanke ja Culmentor Oy. Tilaisuus pidettiin sekä paikan päällä Oulussa että etäyhteydellä. Työpajaan osallistui yhteensä 42 henkilöä. Tilaisuus oli maksuton ja kaikille avoin.

EU-hanke konsultti, Culmentor Oy:n Senior Expert Heidi Honkanen toimi työpajassa esittelijänä ja puhujana. Tilaisuuden avasi Heikki Ojala Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Rahoitushakemuksen valmistelun vaiheet ohjelmassa

Työpajassa käytiin läpi EU-rahoitushakemuksen valmistelun eri vaiheet ja itse hakuprosessi.
Työpajan vaiheita olivat: Hakuprosessi sekä hankekonsortion rakentaminen ja johtaminen,
hakutekstin rakenne, tulkinta ja ohjelmien vaatimukset eli arviointikriteerit, hakemuksen
laatiminen käytännössä: hakemuksen uutuusarvo ja vaikuttavuus, tulosten hyödyntäminen,
viestintä, toteutussuunnitelma ja resurssointi.

Eri vaiheita esiteltiin konkreettisesti käyttämällä esimerkkeinä Horisontti Eurooppa ja Pohjoinen periferia ja arktis –ohjelman hankkeita. Alussa työpajan osallistujat saivat kirjoittaa sanapilveen, mitä ajatuksia heissä herättää sanapari kansainvälinen hanke. Sanapilvessä suosituimmiksi sanoiksi nousivat yhteistyö ja työläs.

Yksi EU:n keskeisimmistä rahoitusohjelmista kaudella 2021-2027 on tällä hetkellä Horisontti
Eurooppa -ohjelma. Horisontti Eurooppa, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla. Yksi tärkeimpiä tavoitteita Horisontti ohjelmassa on Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen.

Maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaari 24.8.2022​

Elokuun loppupuolella Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa järjestetään maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaari 24.8.2022​.

Lue lisää seminaarista täältä ja ilmoittaudu mukaan täältä.