Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

05.06.2024

Kestävän kaupunkikehittämisen 5. hakukierros on päättynyt

Kestävää kaupunkikehittämistä koskeva Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku Oulun innovaatiosopimuksen mukaisille hankkeille päättyi 31.5.2024 Pohjois-Pohjanmaan liitossa.

Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 13 hakemusta. Kaikki hakemukset olivat toimintalinja yksi ”Innovatiivinen Suomi” erityistavoitteen 1.1 ”Tutkimus- innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen” mukaisia.

Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 1.801 euron edestä. Rahoitusta on käytettävissä 1.000.000 euroa.

Seuraavaksi käynnistyy hankkeiden arviointityö. Kesälomakaudesta johtuen arviointi työ kestää noin 3 kuukautta.