Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

07.06.2022

Kiirunassa keskusteltiin arktisesta infrastruktuurista – pohjoisen investoinnit entistä tärkeämmässä osassa

Kiirunassa järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa arktisen infrastruktuurin konferenssi, jossa käsiteltiin pohjoisen Skandinavian ja Suomen infrastruktuurin ja elinkeinoelämän kehittymisnäkymiä, investointitarpeita sekä huoltovarmuutta. Kokoukseen osallistuneen Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemen mukaan Kiirunan konferenssissa kaikilla osapuolilla oli selkeä tarve vastata pohjoisen liikennejärjestelmän kehitystarpeisiin.

Rautateiden kehittäminen on välttämätöntä, jotta liikennepäästöjä saadaan vähennettyä. Näin vastaamme osaltamme päästövähennyksiin, kertoo Jussinniemi. Suomen kannalta ilmastonäkökulma on tärkeä, mutta myös muuttuneen geopoliittisen tilanteen johdosta on järjestettävä sujuva rautatieyhteys Ruotsiin ja Norjan Narvikin satamaan. Jussinniemi painottaa, että rautatie näyttelee tulevaisuudessa suurta roolia Suomen huoltovarmuudessa viennin ja tuonnin osalta. Tähän liittyvä TEN-T-verkon rahoitus on saatava varmistettua Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä EU-tasolla.

Tie- ja rautatieliikenteen valtakunnallisessa kehittämisessä painopiste on entistä enemmän pohjoisessa. Euroopan laajuinen TEN-T-verkko luo Suomelle tärkeän kulkuyhteyden pohjoiseen Ruotsiin ja Norjan kautta Atlantille, minkä vuoksi koko verkon kehittäminen tulisi huomioida entistä voimakkaammin kansallisissa investoinneissa. Liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa sekä liikenneturvallisuuden edistämisessä rataverkon sähköistäminen ja liikenneverkon kapasiteetin kasvattaminen nousee tärkeäksi teemaksi. Tulevaisuudessa myös kestävällä, sähköisellä lentoliikenteellä on mahdollisuuksia kasvaa kulkuyhteydeksi harvaan asutuilla seuduilla.

Jussinniemi korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan on vaikutettava kansallisessa edunvalvonnassaan liikennejärjestelmän rahoitukseen, jotta TEN-T-ydinverkkokäytävä saa rahoituksen normaalin liikennekehyksen ulkopuolelta. Muuten resurssit eivät riitä tai investointeihin suunnattu raha on pois alemman liikenneverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Jos Itämerellä syntyy ongelmia, joiden johdosta tuonti ja vienti meriteitse ei toimi, korostuu kaksoisraiteen tarve Tornioon ja siitä riittävä kapasiteetti Norjaan. Tämä on tärkeä edunvalvonnan tavoite koko Suomen ja pohjoisen ulottuvuuden kannalta, Jussinniemi jatkaa.

Pohjoisen tieverkon kestävyys ja pohjoisten alueiden saavutettavuus on Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen myötä korostunut vahvasti. Huoltovarmuuden ja palvelutasotavoitteiden saavuttamisen lisäksi pohjoisten alueiden elinkeinoelämän näkymät korostavat kiireellisiä investointeja Suomen vientiteollisuuden ja kilpailukyvyn turvaamiselle. Tähän viittaa Lapin kauppakamarin alkuvuodesta julkaisema selvitys, jonka mukaan Barentsin alueen investointipotentiaali yltää jopa 178 miljardiin euroon.

Pohjois-Pohjanmaan liitto edistää pohjoisen alueen kansainvälistä yhteistyötä toimimalla Euroopan Unionin CPMR -järjestössä sekä Barentsin alueen yhteistyöverkostoissa. Syksyllä 2021 käynnistynyt Perämerenkaaren rajaton ja kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää liikennejärjestelmäyhteistyötä sekä edistää Perämerenkaaren TEN-T-ydinverkkokäytävän alueellisen tulevaisuusvision syntyä.

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi, p. 040 168 5502
maakuntainsinööri Lauri Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 685 4021