Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

22.02.2024

Komission koheesiopolitiikan asiantuntijaraportti on julkaistu

Euroopan komission nimittämä koheesiopolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmä on esitellyt raporttinsa, jossa arvioidaan koheesiopolitiikan toimivuutta ja annetaan suosituksia sen tulevaisuudelle. Raportissa pohditaan koheesiopolitiikan roolia ja tehtäviä Euroopan tulevaisuuden kannalta sekä keinoja edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaksoissiirtymän ja väestönrakenteen muutoksen kontekstissa.

Raportin keskeisiä suosituksia ovat muun muassa:

• Koheesiopolitiikan tulisi olla paikkalähtöisempää ja tulevaisuuteen suuntautuvissa investoinneissa täytyy huomioida paremmin alueiden vahvuudet, olosuhteet ja tarpeet.
• Koheesiopolitiikan tulee tuottaa tehokkaampia ja osallistavampia kehitysstrategioita vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä eritasoisten sidosryhmien välillä.
• Alueiden välisiä yhteyksiä tulisi lisätä maailmanlaajuisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
• Koheesiopolitiikan hallinnollisista järjestelmistä tulisi tehdä yksinkertaisempia  ja käyttäjäystävällisempiä.

Lue lisää komission tiedotteesta. Tiedote on englanniksi, mutta sivustolla voit käyttää konekäännöstä ja kääntää sen suomeksi.