Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Uutiset

Uutiset

17.09.2020

Lentokentäntietä kehitetään jatkossa nykyisellä paikalla

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä lisäkaistoin. Joukkoliikenneyhteydet huomioidaan vahvasti Lentokentäntien kehittämisessä. Uusia nopeampia bussilinjoja esitetään ensi vaiheessa lentoaseman ja Oulun matkakeskuksen sekä Kempeleen keskustan välille. Muita lisälinjoja olisi syytä harkita Linnamaan ja Ritaharjun, Hiukkavaaran ja Limingan suuntiin.

Kaavoissa olevaa, Oulunsalon keskustan kiertävää uuden lentoasemantien varausta ei työn vaikutusten arvioinnin seurauksena nähdä enää tarpeelliseksi ja tästä varauksesta luovutaan. Samoin Tupoksen ja Oulunsalon taajaman/lentoaseman välisen tieyhteyden kehittämiselle ei löydetty puoltavia maankäytöllisiä tai liikenteellisiä asioita. Raideyhteyden toteuttaminen Kaakkurista lentoasemalle arvioitiin niin epärealistiseksi, ettei sitä voida pitää järkevänä lentoaseman liikenneyhteytenä.

Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämishankkeen 1. vaiheessa laadittiin lentoaseman liikenneyhteyksien skenaariotarkastelu 2040. Skenaarioselvityksen pohjalta selkeäksi tavoitteeksi on muodostunut lentoaseman saavutettavuuden turvaaminen joukkoliikenteellä, joka on luotettavaa ja matka-ajaltaan hyvin ennakoitavissa.

Selvitystyössä on muodostettu yhdeksän tutkittavaa vaihtoehtoa lentoaseman liikenneyhteyksistä. Kaikki vaihtoehdot on arvioitu samoilla liikennehankkeiden arviointikehikon pohjalta johdetuilla kriteereillä. Vaihtoehdoista muodostettiin kolme jatkotarkasteluun valittua vaihtoehtoa. Nämä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot olivat:

A: Nykyisen Lentokentäntien kehittäminen
B: Oulunsalon taajaman eteläinen ohitustie, ns. Uusi Lentoasemantie
C: Kaakkurin terminaali

Hankkeesta pyydettiin lausunnot Oulun seudun kunnilta ja liikenteen sidosryhmiltä alkukesällä 2020. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 20, ja lausuntoja saatiin 13. Lausunnot olivat selvityksen johtopäätöksiä mukailevia. Muutamia tarkennuksia tehtiin vaikutusten arviointiin ja johtopäätöksiin.

Tutustu esiselvityksen loppuraporttiin tästä ja esittelydioihin tästä.

Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämistyötä on ohjannut työryhmä, jossa oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun, Oulun lentoaseman, Oulun kaupungin, Kempeleen kunnan ja Limingan kunnan sekä Väyläviraston edustus. Liikennekonsulttina toimii Ramboll Finland Oy ja palvelukonsulttina Sweco Ympäristö Oy.

Työryhmä hyväksyi selvitysraportin kokouksessaan 18.8.2020. Esiselvitys on tehty asiantuntijatarkasteluna maankäytön suunnittelun taustaselvitykseksi ja tarkempien liikennejärjestelyjen suunnitelmien pohjaksi. Tarkastelut on tehty yleispiirteistä maankäytön suunnittelua palvelevalla tarkkuudella, ja selvitys toimii perusteena lentoaseman yhteyksiä koskeville maakunta-, yleis- ja asemakaavojen muutoksille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta aloittavat tiesuunnitelman laatimisen nykyisen Lentokentäntien parantamiseksi.

Hankkeeseen sisältyvät:

  1. Tie levennetään nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi
  2. Nykyinen ratasilta uusitaan ja lisäksi viereen tehdään toinen, uusi silta lisäkaistoja varten, jotta myös Oulunsalosta Kaakkurin suuntaan on kaksi kaistaa
  3. Vihiluodon liittymä muutetaan nelihaaraliittymäksi, jossa on liikennevalo-ohjaus
  4. Kiertoliittymä muutetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi

Lisäksi kehitetään jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä sekä alikulkuja, bussipysäkkijärjestelyjä, melusuojauksia ja yksityisteitä sekä uusitaan vesistösiltoja

Esiselvitystyöstä antavat lisätietoja: 

suunnittelujohtaja Jussi Rämet, puh. 040 586 3877, Pohjois-Pohjanmaan liitto
yksikön päällikkö Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
projektipäällikkö Erkki Sarjanoja, puh. 040 576 0484, Ramboll Finland Oy
palvelukonsultti Tapio Tuuttila, puh. 040 700 8274, Sweco Ympäristö Oy.

Asiasanat:

liikenneyhteydet