Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

12.11.2020

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 12.11.2020 Oulussa hybridikokoukseen.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoi sihteeristöön osallistuneille EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta sekä Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankehakujen tulokset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle jätettiin lokakuun 2020 hankehaussa 36 hakemusta, joista kolme EAKR- ja 33 hakemusta ESR-ohjelmaan. Haettu määrä yhteensä 9,9 miljoonaan euroa. Ylimaakunnallisia hakemuksia jätettiin 17, joista kolme hakemusta EAKR- ja 14 ESR-ohjelmana. Haettu määrä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

Koronaelvytyspaketista rahoitusta alueiden kehittämiseen

Valtioneuvosto jakaa lisätalousarviossa hyväksytyt Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan ja valtion rahoitusosuuden uudelleen budjetoidut myöntämisvaltuudet käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Jaettava rahoitus on osa alueiden kehittämisen koronaelvytyspakettia. Rahoitusta kohdennetaan koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitolle myönnettiin välitettäväksi AKKE-rahoitusta 1 190 000 euroa.

Hankehaku käynnissä

EU-rahoitusta on haettavana ELY-keskuksesta yritystoiminnan kehittämiseen ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta koronatoimenpidesuunnitelman mukaisiin rakennerahastohankkeisiin. ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Lisäksi mikro- ja pienyrityksille myönnetään rahoitusta kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää kohdennetun haun Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hakemusten tulee olla Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelman ja Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttavia. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki on pääsääntöisesti enintään 400 000 euroa, kuitenkin korkeintaan 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteutusajan on päätyttävä 31.12.2022 mennessä.

Kevään 2021 kokousajat

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontuu keväällä 2021 seuraavasti: 27.1., 24.2., 25.3., 22.4., 26.5. ja 23.6.2021.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Kanves – Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa

 • hakija Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • kokonaiskustannusarvio 265 946 euroa
 • haettu EAKR- ja valtion rahoitus 186 162 euroa

Tuotanto 2027 (T27)

 • hakija Oulun yliopisto, osahakija Oulun ammattikorkeakoulu Oy
 • kokonaiskustannusarvio 240 000 euroa
 • haettu EAKR- ja valtion rahoitus 168 000 euroa

Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio – Kehittämishanke

 • hakija Oulun yliopisto, osahakija Oulun ammattikorkeakoulu Oy
 • kokonaiskustannusarvio 227 374 euroa
 • haettu EAKR- ja valtion rahoitus 159 161 euroa

 Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio – Investointiosa

 • hakija Oulun yliopisto, osahakija Oulun ammattikorkeakoulu Oy
 • kokonaiskustannusarvio 204 400 euroa
 • haettu EAKR- ja valtion rahoitus 143 080 euroa

Peliliike / ESR

 • hakija Oulun kaupunki
 • kokonaiskustannukset 511 795 euroa
 • haettu tuki 358 256 euroa

 Uusia polkuja työhön ja elämään / ESR

 • hakija Oulun seudun omaishoitajat ry
 • kokonaiskustannukset 280 000 euroa
 • haettu tuki 224 000 euroa

 Henkilöstöjohtamisen kehittäminen pk-yrityksissä tuo hyvinvointia -HYVÄ POMO hanke / ESR

 • hakija Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 • kokonaiskustannukset 288 727 euroa
 • haettu tuki 230 981 euroa

*TechArt

 • hakija Oulun kaupunki
 • kokonaiskustannusarvio 450 002 euroa
 • haettu EAKR- ja valtion rahoitus 315 002 euroa

 

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Kokousaikataulu
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 9.12.2020.

Asiasanat:

myrs

Aiheeseen liittyvät artikkelit

09.12.2020
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen 9.12.2020. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja valmistelutilanteesta sekä kuultiin Tiina Suutarilta maaseutuohjelman ajankohtainen tilanne. Suutari esitteli myös maaseuturahastosta haettuja uusia hankkeita. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana Päähakija: Oulun yliopisto Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin seuraavasti: Rakenteellisen elektroniikan suunnittelu, valmistus ja testaus (OY, VTT ja OAMK) Fotoaktiivisen pinnoitteen mikrobiologisen toimivuuden todentaminen (Luke) Case-kohtainen demonstrointi (OY, VTT, OAMK, Luke) Ruokaturvallisuus ja ruokatuotannon ekosysteemin rakentaminen ja tunnettuuden lisääminen osana PrintoCent yritysklusteria Projektin hallinta ja raportointi (OY) Hankkeelle osarahoitusta ovat myöntäneet Flexbright Oy, Greenercell Oy, Aikolon Oy, Pilkington, PrintoCent Board, Dai Nippon Printing ja Oulun kaupunki Kustannukset yhteensä 695 000 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 486 500 € Porukalla parempaan / ESR Hakija: Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry Kokonaiskustannukset 359 750 € Haettu tuki 287 800 € Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta / ESR Hakija: Oulun yliopisto Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskeskus Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO Kokonaiskustannukset 563 655 € Haettu tuki 422 744 € Kunta olemme me – luovien alojen sekä alue- ja yhteisökehittämisen uudet mahdollisuudet kuntien kumppanina / ESR Hakija: Maaseudun Sivistysliitto ry Kokonaiskustanukset 250 600 € Haettu tuki 200 480 € OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin / ESR Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy Kokonaiskustannukset 491 959 € Haettu tuki 393 564 € Hand in Hand / ESR Hakija: KRIS-Oulu ry Kokonaiskustannukset 384 859 € Haettu tuki 302 554 € Tiedolla kohtaantoa / ESR Hakija: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Kokonaiskustannukset 285 250 € Haettu tuki 285 250 € Koodeja naisyrittäjyyteen – Älykkäiden ratkaisuiden hyödyntäminen naisyrittäjyyden tukemisessa / ESR Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu…