Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

14.03.2024

Maakuntahallitus hyväksyi huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman

 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus hyväksyi 11.3.2024 kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman vuosille 2024–2025. Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta uudeksi kysymykseksi. Muuttunut geopolitiikka ja turvallisuustilanne edellyttävät huoltovarmuuteen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvien asioiden tarkastelua.

Pohjois-Pohjamaan maakuntaohjelman painopistevalinnoissa on yhtymäpintoja kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Toimeenpanosuunnitelman avulla kirkastetaan aluekehittämisen keinoja ja välineitä. Suunnitelmassa on kolme kärkikokonaisuutta. Ne keskittyvätTKI-toiminnan kehittämiseen, elinkeinoelämän ja toimialojen kehittämiseen sekä ihmisten sujuvaan arkeen ja arjen turvaan.

Kokonaisturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämisen ja koulutuksen haasteena on osaamisen tunnistaminen. Maakunnassa tulee edistää keinoja ja mahdollisuuksia osaamisen tunnistamiseksi ja jakamiseksi. Maakunnassa edistetään myös keskusseutukunnan ulkopuolisten yritysten osallisuutta innovaatioverkostoissa, kun se on mahdollista alueellisten toimialarakenteiden puitteissa.

Maakunnan elinkeinoelämä ja toimialat tulee kytkeä ennakoivasti toimintaympäristöjen nopeaan muutokseen sekä huoltovarmuuden ja toimintakyvyn turvaamiseen. Maakunnassa on varmistettava yritystoiminnan viennin edellytykset.

Väestön toimintakykyä ja turvallisuuden tunnetta voidaan ylläpitää edistämällä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on mahdollistaa kansalaisten kouluttautuminen kokonaisturvallisuuden kannalta olennaisissa asioissa, kuten ensiapu-, varautumis-, selviämis- ja turvallisuustaidoissa. Kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvän tiedon on oltava helposti saatavissa ja saavutettavissa. Kansalaisten digitaitojen edistäminen vahvistaa väestön resilienssiä sekä valmiuksia ja kyvykkyyttä tunnistaa hybridivaikuttamista. Alueen toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä yhdyspinnoissa asukkaiden fyysisen ja henkisen terveyden tukemiseksi.

Perehdy toimeenpanosuunnitelmaan tästä.