Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

07.01.2023

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitien juhlapuhe Pohjois-Pohjanmaan liiton Loppiaisvastaanotolla 6.1.2023

Hyvät ministerit ja maakuntavaltuutetut, 

kuntien edustajat ja yhteistyökumppanit 

Arvon nuoret, naiset ja miehet 

Minulla on ilo omasta ja maakuntaliiton puolesta toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne maakuntaliiton Loppiasvastaanotolle. Pohjois-Pohjanmaan liitto on perustettu Oulussa 6.tammikuuta 1931 eli 92 vuotta sitten. Mukava, että saamme olla koolla, muutaman vuoden tauon jälkeen. 

90-vuotisjuhlavuotta maakuntaliitto juhli yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa korostamalla sivistystä ja sen merkitystä alueellemme. Juhlavuoteen kuului muun muassa etäluentosarja ja muuta tieteen tai taiteen esiintuomista, palkitsemista.  

Reilun 90 vuoden ajan Pohjois-Pohjanmaan liitto on toiminut alueemme edunvalvojana, aluekehittäjänä ja -rahoittajana, maakuntakaavoittajana ja yhteistyön rakentajana monien yhteistyötahojen kanssa. 

Noihin 90 vuoteen on mahtunut suurta muutosta, yhteiskunnan ja koulutuksen jatkuvaa kehitystä, sivistyksen, kulttuurin ja tieteen sekä talouden nousua sekä suomalaisten hyvinvoinnin rakentamista – valitettavasti sotiakin. 

Lähivuosiin ja vuosikymmeneen olemme maakuntaliittona valmistautuneet työstämällä muun muassa maakuntaohjelman ja asettamalla yhteiset tavoitteet  – sekä lähivuosille 2025 että vuosikymmenille, 2040 asti.  Strategiset ohjelmalinjaukset syntyivät laajan sidosryhmävalmistelun pohjalta ja ne hyväksyttiin maakuntavaltuustossa reilu vuosi sitten. Tavoitteiden lisäksi kokosimme ohjelmaan myös keinoja tavoitteiden toteutumiseksi. Nyt on toteutuksen aika huomioiden myös toimintaympäristössämme tapahtuva jatkuva muutos. 

Viime helmikuussa Venäjän käynnisti silmittömän raa’an hyökkäyssodan Ukrainaa ja koko Eurooppaa vastaan. Sen vaikutukset näkyvät uutena ulko- ja turvallisuuspoliittisena tilanteena ja myös Suomen asemointina, toki myös maakunnan toiminnassa rajayhteistyön loppumisena. Suomen NATO-jäsenyyden ratifiointi on maalisuoralla. 

Niin omavaraisuuden, huoltovarmuuden, energiamurroksen kuin uusien reitityksien osalta valtakunnan tason huomiota on käännettävä tänne pohjoiseen. Yhteinen tavoitteemme on saada seuraavaan hallitusohjelmaan Suomen pohjoinen ohjelma, jonka hallituksen kokoaa ja jota Suomi alkaa yhdessä kumppaneiden kanssa toteuttamaan. 

Pohjois-Pohjanmaalla me rakennamme tulevaisuutta. Yhteinen arvopohjamme rakentuu rohkeudesta, luottamuksesta ja yhdenvertaisuudesta. Alueen menestystekijöiden kärkeen on nostettu täällä asuvien ihmisten aktiivinen, hyvä ja toimiva arki. Pohjoispohjalaisten ihmisten – niin lasten, nuorten ja perheiden, opiskelijoiden, työntekijöiden ja -hakijoiden, yrittäjien sekä senioreiden hyvinvointi syntyy arjen toimintaympäristössä. 

Kestävää toimintaa ja elinvoimaa syntyy investoimalla myös hyvinvointiin. Tässä tärkeinä tekijöinä ovat kulttuuri, liikunta ja ihmisten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi kyläyhteisön, urheiluseuran toimintaan tai liikkua alueemme monipuolisessa luonnossa.

Haluamme olla saavutettava alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien maakunta. Tässä keskeisinä tekijöinä on alueemme saavutettavuus niin maa-, rauta-, meri- kuin ilmateitse ja niihin liittyvä pohjoisen yhteinen edunvalvonta. 

Oulun seudulla panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI) ovat suuremmat kuin muualla Suomessa. Itse asiassa tämä on ainut seutu, jossa TKI-panostukset ylittää neljä prosenttia BKT:sta ja ne ovat suurilta osin yritysvetoista. Jotta näin voi olla jatkossakin, on tärkeää, että koulutus- ja osaamispolkumme toimivat. 

Niin ihmisten, koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja elinkeinoelämän sekä matkailun vuosiksi on tärkeää, että olemme myös kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä sekä kasvamme kestävästi. Tarvitsemme uudistusta ja yrittäjyyttä. 

Päästöttömällä energialla rakennamme alueen ja koko Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tällä hetkellä esimerkiksi vajaa 40 prosenttia koko Suomen tuulivoimatuotannosta tehdään Pohjois-Pohjanmaalla. Tarvitsemme toki myös muutakin päästötöntä energiaa. 

Alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Maakuntaohjelmassa kuvaamme, miten painopisteitä toteutetaan alueemme lähtökohdista ja vahvuuksiamme hyödyntäen.

Vaikka maakuntaohjelmamme olisi kuinka hyvä, se ei yksin riitä vaan sen toteuttaminen ja onnistuminen ovat kiinni meistä ihmisistä ja meidän yhteisestä tahdosta, yhteistyökyvystä. Tarvitsemme ihmisiä ja yhteisöllisyyttä. Siksi maakuntaohjelmien kärkien rinnalle nostimme onnelliset ja aktiiviset ihmiset. Lähikuukausina tulemme valitsemaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle myös uuden maakuntajohtajan. Tässä yhteydessä haluan kiittää 15 vuotta luotsannutta maakuntajohtaja Pauli Harjua. 

Yhteisöllisyyttä ja sen tuomaa henkistä tukea tarvitaan tässä ajassa. Se korostuu aivan erityisesti raskaan korona-ajan ja -rajoitusten jälkeen, mutta myös siksi, että Venäjän äärettömän julma hyökkäyssota aiheuttaa valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi energiakriisin sekä erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia huolia ihmisten arjessa. 

Meidän on vahvistettava pienin ja isoin teoin inhimillisyyttä ja demokratiaa, tuettava vapautta ja vastuuta, turvallisuutta sekä oikeusvaltion toimivuutta. Näissä myös kotiseudun ja lähiympäristön merkitys korostuu. 

Muistellaanpa, millainen vaikutus voi olla toisen ihmisen ystävällisyydellä ja empatialla, tuella ja avulla – pienellä tai suuremmalla. Tärkeää erityisesti täällä meidän alueella on muistaa ympäröivän luonnon voima, anti ja sen kauneus sekä niiden vaikutus hyvinvointiimme. 

Tarvitsemme teknologiaa moniin tulevaisuuden ratkaisuihin. Silti – ja osin teknisen koulutustaustani vuoksi rohkenen sanoa, että samalla on varottava, ettemme anna teknologialle arjessamme ja työssämme isännän roolia. Ihminen voi hyvin, kun tekniikka auttaa ja ratkaisee arjen ongelmia ja globaaleja haasteita ja tekee sen toimien renkinä.

Loppuun arabialaisen sanonnan mukainen ohje meille kaikille tähän vuoteen. ”Jokaisen sanan tulisi kulkea kolmen portin läpi ennen kuin se lausutaan julki. Ensimmäinen portinvartija kysyy: onko se totta? Seuraavalla portilla kysytäään: onko se tarpeellista ja kolmannella: onko se ystävällistä? Jos vastaus on kaikkiin kyllä, niin silloin sen kuuluukin tulla julki. 

Näillä sanoille toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa loppiaisvastaanotolle. Tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan tänään!