Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

19.10.2022

Markus Erkkilä lokakuun uutiskirjeessä: Kuskin paikalla vai kyytiläisenä?

Pohjois-Pohjanmaan liitossa valmisteltava energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on hyvä esimerkki maakuntaliitoissa tehtävästä työstä – kaava voi ensivilkaisulla näyttää kovin strategiselta ja aikajänteeltään pitkälle ulottuvalle. Johtopäätöksenä voi ymmärrettävästi herätä ajatus siitä, ettei asia kosketa juuri minua. Totuus on kuitenkin toinen: kaavassa tehtävät valinnat erityisesti tuulivoiman ja energiansiirron osalta luovat tukevan pohjan maakunnan kehittymiselle ja tulevat näkymään suoraan tai välillisesti jokaisen pohjoispohjanmaalaisen arjessa.

Maakuntakaavalla luodaan kehittymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Kaavan uudistamisen tarve kumpuaa niin maakunnan omista tarpeista, odotuksista ja valinnoista kuin kansallisista ja kansainvälisistä päätöksistä. Näiden päätösten läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.

Myös maailmanpoliittinen tilanne ohjaa meitä kohti entistäkin omavaraisempaa, huoltovarmempaa ja fossiilisista energianlähteistä vapaampaa yhteiskuntaa. Valtakunnalliset tavoitteet ja maakunnalliset strategiat, tärkeimpänä tuore maakuntaohjelma, toimivat kaavatyön lähtökohtina. Maakuntaohjelma on aikaisempaa tavoitteellisempi ja vaikuttavampi nostaen esille ilmastokysymykset, energiamurroksen sekä vihreän siirtymän ja digitaalisen kehityksen.

Kaavan teemoista merkitykseltään korostuu tuulivoima. Suomen johtavana tuulivoiman tuottajana Pohjois-Pohjanmaalla on kansallisesti valtavan suuri rooli energiamurroksen toteuttamisessa. Maatuulivoiman lisäksi kehittämisen painopiste siirtyy yhä kasvavassa määrin myös merialueille. Energiamurros edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirtämisen ratkaisuja. Yhä useammin tuulivoiman lisäksi hankekehityksessä korostuvat aurinkovoiman, vetytalouden ja energian varastoinnin ratkaisut. Unohtamatta ydinvoimalan mahdollistavaa kaavatilannetta Hanhikivellä.

Erilaisten tarpeiden yhteensovittamisessa, hyvän elinympäristön säilyttämisessä ja haitallisten vaikutusten ehkäisyssä keskiöön nousevat tietoa tuottavat selvitykset sekä vuorovaikutteinen ote valmisteluun. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana valmistelijat ovat olleet ympäri maakuntaa tavattavissa kaavakahviloissa sekä järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. Verkkosivustoltamme löytyy myös striimattu kaavan esittelytilaisuus. Saimmekin luonnosvaiheesta runsaasti lausuntoja ja muistutuksia. Kiitos niistä jokaisesta, tulemme perehtymään niihin tarkasti! Osallistamiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan merkittävästi myös kaavaprosessin jatkuessa.

Tuulivoimarakentamisen tekninen mahdollistuminen ja toisaalta sosiaalinen hyväksyttävyys kytkeytyy yhä useammin sähkösiirron vahvistamistarpeeseen. Tuulivoimalan rakentuminen perustuu sopimukseen toteuttajan ja maanomistajan välillä. Sähkönsiirron osalta tilanne on toinen. Lunastuslaki ei nykyisellään toimi tarkoituksenmukaisella tavalla perälautana. Asia edellyttää toimia usealla rintamalla. Hankekehittäjille tämä tarkoittaa markkinaehtoisten mallien aktiivisempaa hyödyntämistä sähkönsiirtolinjoja koskevien sopimusten ja korvausten osalta. Kuntien tulee hyödyntää nykyistä rohkeammin kaavamonopolin mahdollistamia ohjauskeinoja.

Maakuntakaavalla ohjataan hankkeiden ylikunnallista sijoittumista, sähkönsiirron kokonaisuutta ja patistetaan samojen johtokäytävien ja pylväiden hyödyntämiseen. Seuraavan hallituksen tulee tarttua lunastuslain uudistamiseen tai tuulivoimarakentamisen reunaehtoja ohjaavan erityislainsäädännön kehittämiseen.

Energiamurroksenkaan osalta tulevaisuus ei vain tapahdu vaan se tehdään. Vauhdilla edetessä nuottien on hyvä olla kunnossa. Vuosikymmenten ratkaisuja tehtäessä korostuu maltti ja rohkeus tehdä kokonaisvaltaista suunnittelua kaikille tasoilla. Maakunnan ja sen toimijoiden on syytä pysyä kuskin paikalla näinä vauhdikkaina aikoina.

Markus Erkkilä, Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja

Kirjoitus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan lokakuun uutiskirjeessä, jossa kerrotaan myös maakuntapäivistä 2023, Hyvinvointifoorumista Pyhäjärvellä marraskuussa, EAKR-haun pisteytyksen tilanteesta, maakuntajohtaja Pauli Harjun irtisanomisilmoituksesta ja maakunnan nuorisovaltuuston yhdistämissuunnitelman etenemisestä.

Lue Pohjois-Pohjanmaan liiton lokakuun uutiskirje tästä.