Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

11.04.2024

Miltä näyttää Euroopan arktisen alueen tulevaisuus?

Nykyisen Euroopan parlamentin ja komission kollegion toimikausi päättyy vuonna 2024 ja Euroopan arktisen alueen tulevaisuus tulee olemaan entistä vahvemmassa roolissa uuden parlamentin ja komission aloittaessa työnsä. Tulevaan suuntautuen Helsingissä järjestettiin arktisen aluetta käsitellyt seminaari, joka keskittyi vihreään siirtymään ja turvallisuuteen.

Tilaisuudessa puhunut kansanedustaja Mari-Leena Talvitie peräänkuuluttikin yhteistyötä seuraavan Euroopan komission asialistaan vaikuttamiseksi.

– Turvallisuus ja vakaus Euroopan arktisella alueella tarkoittaa turvallisuutta ja vakautta Euroopan unionissa. Yksi Suomen hallituksen keskeisistä tavoitteista on varautua ja vaikuttaa ennakkoon paremmin tulevan Euroopan komission asialistaan, hän totesi.

Pohjois-Suomen tuleva rooli

Pohjois-Pohjanmaan liiton ja CPMR:n Itämeren komission arktisen työryhmän järjestämään seminaariin osallistui useita kansallisen ja paikallisen tason poliitikkoja. Yhteistyökumppanina tapahtuman järjestelyissä oli myös Arktisten parlamentaarikkojen delegaatio, jonka puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma avasi tilaisuuden.

Puheenvuorossaan Olga Oinas-Panuma korosti Pohjois-Suomen saavutettavuuden merkitystä.

– Meidän täytyy pitää huolta Pohjoisista liikenneyhteyksistä ja vahvistaa huoltovarmuusreittejä Pohjoisen Ruotsin ja Norjan kautta merelle. Liikenneyhteyksillä on myös iso vaikutus paikallisiin yrityksiin ja elinvoimaan, hän totesi

EU:lla on keskeinen rooli arktisen alueen kestävässä kehityksessä politiikkojen ja rahoitusvälineiden kautta. Interreg-ohjelma, EU:n alue- ja rakennepolitiikka ja Euroopan laajuisia liikenne ja energiaverkkoja tukeva CEF-rahoitus sekä Horisontti Eurooppa-ohjelma ovat tärkeitä ja niitä tulee jatkossa vahvistaa.

Pohjois-Suomessa tarvitaan lisäinvestointeja infrastruktuuriin, satamiin, rautatieyhteyksiin ja parempiin rajat ylittäviin liikenneyhteyksiin Euroopan arktisella alueella toimitusvarmuuden ja alueen jatkokehityksen mahdollistamiseksi. Tasapainoinen, vastuullinen ja kestävä kehitys edellyttää kuitenkin ihmisten, alkuperäisyhteisöjen sekä paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista.

Puheissa korostettiin myös tekeillä olevaa pohjoista ohjelmaa Suomen strategisena viitekehyksenä vahvistettaessa arktisen aluetta. Pohjoisen ohjelman toteuttaminen ja vastaavat toimet muissa Pohjoismaissa edellyttävät saumatonta yhteistyötä niin alueiden välillä kuin kansallisella tasolla.

Arktinen on osa Eurooppaa

EU-komissiosta tilaisuudessa paikalla olivat yksikönpäällikkö Raphaël Goulet EU:n meripääosastolta ja arktinen lähettiläs Clara Ganslandt EU:n ulkosuhdeosastolta. Heidän puheenvuoroistaan kävi ilmi, että ilmastonmuutos on arktisen alueen suurin haaste. Euroopan arktinen alue on edelläkävijä EU:n vihreässä siirtymässä. Alueella kehitetään fossiilivapaita energiaratkaisuja, puhtaita teknologioita sekä louhitaan kriittisiä raaka-aineita, jotka ovat välttämättömiä Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

Lisäksi Euroopan arktinen alue on noussut geopoliittiseen keskiöön Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen geopoliittiseen. Arktisen alueen kasvavat jännitteet vaikuttavat Eurooppaan sosiaalisella, alueellisella ja taloudellisella tasolla. Lähitulevaisuudessa onkin tärkeää investoida alueen julkisiin palveluihin sekä rakentaa houkuttelevia ja kestäviä yhteisöjä. Niin arktinen alue saadaan pidettyä asuttuna.

Vuoropuhelu arktisesta alueesta jatkuu. Seuraava mahdollisuus siihen on EU:n Arktisessa Forumissa, joka järjestetään 14.–15. toukokuuta Brysselissä.