Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

18.01.2022

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama tulee saada osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat ottaneet kantaa eduskunnan kirjelmään EU-komissiolle. Kannanottojen mukaan Oulun lentoasema ja satama tulee saada TEN-T ydinverkkoon.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan ehdotuksesta U-kirjelmää eduskunnalle.

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemysten mukaan TEN-T-asetusehdotuksessa ja Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa U-kirjelmäluonnoksessa EU-komissiolle ei huomioida Oulua ja Pohjois-Suomea valtioneuvoston kannan ja suuren valiokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen mukaisesti.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 5.5.2021 korostanut, että ”Suomen tulisi esittää Oulun lentoasema TEN-T-ydinverkkoon ja siten osaksi ydinverkkokäytävää. Tämä tukisi myös mahdollisuuksia nimetä Oulun satama pohjoiseksi satamaksi ja Oulu kaupunkisolmuksi osana TENT-T-ydinverkkoa ja ydinverkkokäytävää.”

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto esittävät, että eduskunnan U-kirjelmäluonnosta tulee muuttaa niin, että siinä selkeästi esitetään Oulun lentoasema ja satama osaksi TEN-T-ydinverkkoa liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä eduskunnan päätösten mukaisesti. Lisäksi esitetään, että kirjelmään tulee esitys Oulusta TEN-T-ydinverkon kaupunkisolmuksi.

Oulun lentoaseman ja sataman saaminen osaksi TEN-T-ydinverkkoa on strategisesti tärkeää Suomen ja EU:n pohjoisten liikenneyhteyksien kannalta.

Lisätiedot:
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju, puh. 0400 389 152