Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

uutiset

25.01.2021
AKKE – määrärahan toinen hakukierros päättyi perjantaina 22.1.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahahaku päättyi perjantaina 22.1.2021. Pohjois-Pohjanmaan liitossa päättyi 22.1.2021 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahahaku (AKKE). Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 14. Hakemuksissa haettu tukisumma on 477 282 €. Hakemusten käsittely alkaa välittömästi. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Tiina Rajala p. +358 40 685 4033.

22.01.2021
Älykkään erikoistumisen eurooppalainen kumppanuus Langaton ICT käynnistettiin yli 60 osallistujan voimin

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopisto ovat yhdessä Region Norrbottenin ja Luulajan teknillisen yliopiston kanssa vetovastuussa uudesta älykkään erikoistumisen eurooppalaisesta kumppanuudesta, joka keskittyy langattomiin ICT teknologioihin. Kumppanuuden painoalueita ovat terveyteen, teollisuuteen, autonomisiin ajoneuvoihin ja älykkäisiin kaupunkiympäristöihin liittyvät langattomat ratkaisut. Kumppanuuden toiminta aloitettiin virallisesti aloitusseminaarilla 21.1.2021. Kumppanuus on herättänyt runsaasti myönteistä huomiota, ja siihen on sitoutunut jo yhteensä 10 aluetta kahdeksasta Euroopan maasta. Aloitusseminaariin osallistui yli 60 henkilöä ympäri Eurooppaa. Lisätiedot: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4053 Yhteyspäällikkö Mika Rantakokko, Oulun yliopisto, puh. 046 922 7227 Uutinen kumppanuuden perustamisesta Kumppanuuden verkkosivut  

22.12.2020
Pohjois-Pohjanmaalle merkittävä REACT EU-rahoitus korona-elvytykseen

Pohjois-Pohjanmaa saa 29,4 milj. € REACT EU -rahoitusta koronakriisin aiheuttamaan talouden elvytykseen vuosille 2021­–2022. REACT EU -rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Nyt jaettavana oli koko Suomessa noin 255,4 milj. €. Varat tulevat haettavaksi keväällä 2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Rahoitus on EAKR- ja ESR-rahoitusta ja niitä varten lisätään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan kaksi uutta toimintalinjaa. EAKR-varat kohdennetaan pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän elpymisen näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. ESR-varat kohdennetaan mm. digitaalisten taitojen…

21.12.2020
Iin ilmastotyötä edistetty useilla hankkeilla – älykkään erikoistumisen toteuttamiselle ja osallistamiselle kansainvälistä huomiota

Hiilineutraalisuus on tämän päivän puheenaihe, mutta vain harvoissa paikoissa Euroopassa voidaan sanoa olevan melkein todellisuutta. Pohjois-Pohjanmaan kunta Ii on merkittävä poikkeus. Kunnan odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla (vuoden 2007 tasosta) vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia (S3) ja ERI-rahastojen tuki ovat auttaneet Iin kuntaa tähän tavoitteeseen pyrkimisessä. Iin kunnan hankesalkku vastaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen päätavoitteita puhtaan teknologian ja vihreän energian käytön edistämisessä. Iin kunnan ilmastotyö herättää kansainvälistä huomiota. Euroopan komission älykkään erikoistumisen alusta, S3 Smart Spacialisation Platform, esittelee Iin menestystekijöitä artikkelisarjassaan "Smart Stories". Artikkeli on luettavissa TÄÄLLÄ. Lisätietoja: Projektipäällikkö Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto Toimitusjohtaja Leena Vuotovesi, Iin Microolis…

18.12.2020
Blogi: Kulttuurista ja taiteesta on moneksi!

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan kulttuurin kehittämisohjelmaa. Lue blogikirjoitus työn etenemisestä ja siitä, millä tavoin hyvinvointi, kulttuuri ja kehittäminen kytkeytyvät toisiinsa. Blogin löydät täältä.

18.12.2020
Ympäristöministeriö: Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis – mittava työ auttaa yhdistämään meriympäristön hyvä tilan ja kestävän kasvun Suomen merialueelle on laadittu ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelma eri toimijoiden laajassa yhteistyöprosessissa. Suunnitelma on sekä aluevedet että talousvyöhykkeen sisältävä kartallinen esitys, jossa tunnistetaan yleispiirteisesti esimerkiksi merkittäviä ja potentiaalisia vedenalaisten luonto- ja kulttuuriarvojen, energiantuotannon, kalastuksen, vesiviljelyn, merenkulun ja matkailun alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa. Lue ympäristöministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä:  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

09.12.2020
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen 9.12.2020. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja valmistelutilanteesta sekä kuultiin Tiina Suutarilta maaseutuohjelman ajankohtainen tilanne. Suutari esitteli myös maaseuturahastosta haettuja uusia hankkeita. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana Päähakija: Oulun yliopisto Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin seuraavasti: Rakenteellisen elektroniikan suunnittelu, valmistus ja testaus (OY, VTT ja OAMK) Fotoaktiivisen pinnoitteen mikrobiologisen toimivuuden todentaminen (Luke) Case-kohtainen demonstrointi (OY, VTT, OAMK, Luke) Ruokaturvallisuus ja ruokatuotannon ekosysteemin rakentaminen ja tunnettuuden lisääminen osana PrintoCent…

08.12.2020
Pohjois-Pohjanmaalla merkittävä ilmastopäästöjen vähennyspotentiaali maataloudessa, turpeen energiakäytössä ja liikenteessä

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön kolmesta kärkiteemasta maatalous, turpeen energiakäyttö ja liikenne on laadittu kattavat selvitykset maakunnan ilmastotiekartan askelmerkkien asettamiseen. Tuhtia tietoa ja eri skenaariovaihtoehtoja sisältävien selvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on merkittäviä ilmastopäästöjen vähennyspotentiaalia. Maataloudessa tavoitteena edelleen kehittyä hiilensitojana. Tehty selvitys sisältää numeerista tietoa maatalouden biojakeiden ja sivuvirtojen kestävästä hyödyntämisestä, toimenpiteiden ilmastovaikutuksista, kustannus- ja tuottovaikutuksista sekä potentiaalista Pohjois-Pohjanmaalla. Vaihtoehtoisia päästöskenaarioita tehtiin kolme kappaletta. Selvityksen laati Ramboll Finland Oy. Liikenteen selvitys ja siinä tehdyt laskelmat mahdollistavat ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimajakauman vaikutusten arvioinnin tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2040 asti. Selvityksen laati Sitowise Oy. Turpeen energiakäytön selvityksessä tarkastellaan miten alueen turpeen ja puun energiakäyttö tulee kehittymään, millaisia vaikutuksia kehityksellä…

07.12.2020
TUULI-hanke kartoittaa maakunnan tuulivoimapotentiaalin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistänyt TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Pohjois-Pohjanmaalla edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010–2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Hankkeen aikana laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, kehitetään tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätään tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. ”Työtä tullaan tekemään laajasti eri sidosryhmien kanssa, jolloin saadaan…

04.12.2020
Euregio Karelia 20-vuotta juhlaseminaari 15.12. 9-12

Euregio Karelian yhteistyöalue ja yhteistyöfoorumi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi järjestetään juhlawebinaari teemalla ”Alueellisen yhteistyön merkitys suomalais-venäläisessä dialogissa”. Seminaaria pääsee seuraamaan Zoom-verkkoalustalla ja YouTubessa. Webinaarin aika:  tiistaina 15.12.2020 klo 9-12 Webinaarin osoite: linkki lähetetään ilmoittautuneille Ilmoittautumiset: 10.12. mennessä osoitteessa https://webropol.com/ep/euregiokarelia Tilaisuuden alustava ohjelma 8:45 – 9:00 Etäyhteyden avaaminen 9:00 Seminaarin avaus, Timo Korhonen, Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja 9:10 Suomen ulkoministeriön tervehdys ja puhe Pekka Haavisto, Suomen ulkoministeri 9:30 Venäjän ulkoministeriön tervehdys ja puhe Venäjän ulkoasiainministeriön edustaja 9:50 Karjalan tasavallan puheenvuoro Karjalan tasavallan päämies Artur Parfenchikov (tbc.) 10:00 Musiikkiesitys ja videotervehdys: nuorten kokemuksia rajanylittävästä yhteistyöstä Madetojan musiikkilukion sekakuoro, johtajana Madetojan…