Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

02.11.2020

Pj. Matias Ojalehdon maakuntapäivän avauspuhe

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä 2.11.2020

Hyvä ministeri, kansanedustajat ja arvoisa maakuntapäivien väki

Minulla on suuri ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi perinteisille maakuntapäiville! Tänä vuonna meillä on poikkeuksellisesti vain yksi maakuntapäivä ja tapaamme toisemme tietoliikenneyhteyksien avulla. Tämän päivän teemana on Julkisen talouden tila – miten Pohjois-Pohjanmaan kunnat kestävät? Keskitymme vahvasti kuntatalouteen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä mahdollisuuksiin ja päätämme päivän sotekeskusteluun. Erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi tämän päivän puhujat. Meillä on todella monipuolinen ja hieno ohjelma, kiitokset siitä maakuntaliiton viranhaltijoille!

Hyvät ystävät.
Viime keväänä korona-pandemia iski yllättäen ja rajusti yhteiskuntaamme ja koko maailmaan valtioiden rajoihin katsomatta. Korona on aiheuttanut valtavasti harmia ja huolia. Se on paljastanut yhteiskuntamme haavoittuvuuden. Toisaalta se on haastanut meidät tekemään asioita uudella tavalla arjessamme, työelämässä ja vapaa-ajalla. Tämäkin tilaisuus ja yhteinen tapaamisemme on muuttanut muotoaan, mutta vain teknisesti. Toivon, että säilytämme aktiivisen keskustelun ja osallistumisen, vaikka kehittyneen teknologian ansiosta tapaamme nyt verkossa.

Tämä kertoo myös siitä, että osaamme rohkeasti muuttua ja mukautua uusiin tilanteisiin sekä kykenemme löytämään ratkaisuja tämän päivän haasteisiin. Pohjois-Pohjanmaalla tilannetta on helpottanut se, että tekniikan osalta infraa on laitettu viime vuosina valtavasti kuntoon. Meillä valokuituverkkoja löytyy lähes joka kunnasta.
Koronan lisäksi tämä vuosi on ollut suuren muutoksen vuosi. Kaikki perustamme ovat olleet tarkastelun alla. Olemme luoneet liitolle uuden strategian, jota on lähetty jalkauttamaan liitossa. Kiitän kaikkia sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta sen valmisteluun. Saimme työstämisen eri vaiheissa todella kirkkaan ja vahvan viestin siitä, että omistajamme ja maakunnan ihmiset näkevät liiton tärkeimpänä tehtävänä edunvalvonnan ja siihen tiiviissä yhteydessä olevan viestinnän. Olemme halunneet vastata tähän ja tulemme lakisääteisten tehtävien rinnalle nostamaan voimallisesti maakunnallisen edunvalvonnan ja tietoon pohjautuvan viestinnän. Se tulee näkymään sekä organisaatiossa että ulospäin näkyvässä tekemisessä.
Strategian lisäksi aluekehityslainsäädäntö on ollut uudistusten alla ja rakennerahastojen osalta keskustelu jatkuu vilkkaana sekä kansallisesti että uusien elementtien myötä myös Euroopan tasolla.
Koronapandemian hoito ja torjunta on vaikuttanut rajusti julkisen talouden tilaan eikä yksityinenkään talous ole valitettavasti selvinnyt kolhuitta. Puhumme päivittäin talouden tasapainottamisen tärkeydestä, elvytyksen ja leikkausten sopivasta suhteesta sekä julkisen talouden velkaantumisesta. Mutta muistammehan puhua riittävästi myös tulopuolesta ja siitä, miten kasvun moottorina toimivaan yrityselämään luodaan parempia kilpailun edellytyksiä?
Tarvitsemme kipeästi maakuntaamme työllistävien yritysten kasvua ja niiden tekemiä investointeja. Kasvua ja investointeja voimme tukea myös julkisin varoin ja saada siten yhteinen taloutemme kasvu-uralle. Tässä kuvaan astuu Euroopan Unionin elvytyspaketti, jota meidän täytyy kyetä Pohjois-Pohjanmaalla täysimääräisesti hyödyntämään. Valmistelussa oleva Suomen kestävän kasvun ohjelman tulisi olla teemallisesti keskittävä. On järkevää valita selkeästi teemat, joihin Suomessa panostetaan.
JTF:ää eli oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa tulemme käyttämään turveteollisuuden muutokseen. Meidän ei kannata jäädä maakuntana oppositioon, vaan panostaa kaikki saatavissa oleva julkinen raha niiden toimialojen tukemiseen, jotka kärsivät energiapolitiikan muutoksista. Vaikka näemme turpeen energiakäytön täällä erittäin tärkeäksi, se ei tarkoita sitä, että jäisimme neliraajajarrutukseen. Näemme alan toimijat niin tärkeinä, että haluamme tehdä kaikkemme, että toimialan muutokset pystytään kestävästi selättämään.
Laajemminkin olemme Pohjois-Pohjanmaalla osa raskaan sarjan ratkaisua. Me toteutamme kansallisesti ja kansainvälisestikin merkityksellisiä ilmaston tilaa parantavia uudistuksia ilman, että menemme yksittäisen kansalaisen kukkarolle. Teollisuuden investoinnit ovat toteutuessaan historiallisia. Maakunnassamme ja aivan lähistöllä on jättimäisiä tuulivoimahankkeita, Raahessa SSAB:lla megaluokan projekti hiilettömämän teräksen valmistamiseksi, biolaitoksia nousee Haapavedelle, Kemiin ja Kainuuseen. Näitä hankkeita on jo ympäristöluvitettukin ja tässä yhteydessä haluan kiittää aluehallintovirastoa siitä, kuinka hyvin olette luvitusprosesseja hoitaneet.
Hyvä maakunnanväki.
Pohjois-Pohjanmaan menestymiselle on muutama avaintekijä. Ensimmäisenä on rohkea ja yritteliäs asenne. Olemme ongelmien ratkaisijoita, emme puskista huutelijoita. Toinen on tiivis ja avoin yhteistyö yritysten, kuntien, valtiohallinnon ja oppilaitosten kesken. Kolmas on kyky maalaisjärjen ja tutkitun tiedon yhdistämiseen. Se näkyy alueellamme muun muassa ilmastokeskustelussa ja sen ratkaisemisessa. Uskon, että näillä avaintekijöillä pärjäämme myös tulevaisuudessa.
Matias Ojalehto
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Asiasanat:

maakuntapäivä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

02.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä 2.11.2020 esityksiä

Julkisen talouden tila; miten Pohjois-Pohjanmaan kunnat kestävät? Aamupäivän juontajana ja keskustelun virittäjänä toimii Haapaveden vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno Suomen talouden ja työllisyyden näkymät, pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki Kuntien rooli julkisen talouden suunnitelmissa, vs. kansliapäällikkö Juha Majanen, Valtiovarainministeriö Kuntien luottokelpoisuus, johtaja Heikki Niemeläinen, Kuntien Takauskeskus Iltapäivän juontajana ja keskustelun virittäjänä toimii kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen Kuntatalouden ennustamisen monimutkaiset haasteet, kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun kaupunki kaupunginjohtaja Jouko Manninen, Kuusamon kaupunki Sotevaikutus kuntatalouteen, kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö, talouden riskit ja haasteet, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen, johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Maakuntapäivän päätössanat, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sirviö