Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

15.09.2023

Pohjois-Pohjanmaa odottaa budjettiriihestä liikennehankkeiden edistämistä

Rakentamisen vaikea suhdannetilanne näkyy vahvasti Pohjois-Pohjanmaalla, jonne on jo kohdistunut kaksi rakennusteollisuuden merkittävintä konkurssia. Vallitsevassa suhdannetilanteessa on perusteltua käynnistää taloutta elvyttävä hallituksen investointiohjelma nopeasti ja etupainotteisesti.

Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun saavutettavuuden kehittäminen on koko Suomen etu. Ilman toimivia väyliä eivät ulkomaan kaupan tuotteet kulje eivätkä pohjoisen mittakaavaltaan poikkeukselliset investoinnit toteudu. Myös turvallisuuspoliittisesti ja huoltovarmuuden kannalta saavutettavuudella on tärkeä merkitys.

Hallituksen 19.–20. syyskuuta pidettävään budjettiriiheen on Pohjois-Pohjanmaalta koostettu nopean toteuttamisvalmiuden hanketarjotin (liitteenä). Siinä esitettävät toimenpiteet jakautuvat kolmeen luokkaan: hyvän suunnitteluvalmiuden omaavien hankkeiden toteuttamiseen, maakunnallisten kärkihankkeiden suunnitteluvalmiuden edistämiseen sekä tienpidon rahoituksen korotukseen.

Nopean toteuttamisvalmiuden hankkeet parantaisivat erityisesti maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, eri liikennemuotojen kytkeytymistä sekä huoltovarmuutta.

Nelostien ja pääradan maakunnallisten kärkihankkeiden suunnittelun rahoituksella edistettäisiin Suomen kytkeytymistä maayhteyksin Ruotsiin ja Norjaan ja parannettaisiin edellytyksiä hyödyntää EU-rahoitusta tulevaisuudessa.

Perustienpidon rahoituksen nostamisella kyettäisiin tekemään nopeasti elvyttäviä ja korjausvelkaa kiinni kurovia päällystämis- ja parantamishankkeita, joilla parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Perustiedonpidon rahoituksen nostamisella vaikutukset leviävät kattavasti alueella.

Lisäksi yksi Oulun kaupungin ja maakunnallisen vaikuttamisen kärkihanke on Oulun henkilöratapihan uudistaminen. Oulun henkilöratapihahanke on osa kaupunkiseutujen ja valtion välisiä MAL-sopimusneuvotteluita. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.

Perehdy ehdotukseen: Nopean toteuttamisvalmiuden hanketarjotin Pohjois-Pohjanmaalla – Budjettiriihi 2023.

Lisätiedot
Maakuntajohtaja Jussi Rämet, 040 585 3877
Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 685 4045