Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

21.12.2022

Pohjois-Pohjanmaalla jaossa jopa 119 miljoonaa euroa JTF-rahaa

Euroopan komissio on hyväksynyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Samalla hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma, jossa määritellään maakunnassa rahoitettavat toimet.

Pohjois-Pohjanmaan rahoitus on jopa 119 miljoonaa euroa, joka on 20 prosenttia koko Suomen JTF-rahoituksesta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahoitushaku avautuu EURA2021-tietojärjestelmässä helmi-maaliskuussa 2023.

JTF-rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön vähentämisestä aiheutuvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukaista siirtymää tuetaan maakunnan elinkeinoja ja pk-yritystoimintaa kehittämällä, tarjoamalla valmennusta muun muassa toimialan työvoimalle sekä turvatuotantoalueiden ennallistamisella.

Pohjois-Pohjanmaalla JTF-rahoitus kohdennetaan neljään pääkokonaisuuteen: TKI-toiminnan kehittäminen, pk-yritystoiminnan kehittäminen, osaamisen kehittämisen sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jälkikäyttö.

Pohjois-Pohjanmaan suunnitelman valmistelusta vastannut kehittämispäällikkö Päivi Keisanen korostaa, että keskeistä on kehittää maakunnan elinkeinoja siten, että maakuntaan syntyy uusia työpaikkoja, yrityksiä ja elinkeinomahdollisuuksia katoavien tai murroksessa olevien työpaikkojen tilalle.

Toimenpiteet kohdentuvat pääosin muille kuin turvetoimialalle. Pohjois-Pohjanmaalla on tarjolla ennätysmäärä kehittämisrahoitusta vuosien 2023 ja 2024 aikana rahoituksen etupainotteisuuden vuoksi, joten kannustan maakunnan toimijoita aktiiviseen elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen tulevan vuoden aikana, Keisanen painottaa.

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

Tietoa Pohjois-Pohjanmaan JTF-rahoituksesta

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605
JTF-rahoitus ja hankkeet: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, p .050 433 3951

 

 

Asiasanat:

JTF

Aiheeseen liittyvät artikkelit

07.04.2022
Analyysi turvetoimialan aluetalousvaikutuksista tukemaan JTF-valmistelua

Pellervo taloustutkimus PTT päivitti turvetoimialan aluetalousvaikutukset pohjautuen tuoreimpaan v. 2020 tilastoaineistoon. Tutkimus toimii aineistona JTF-rahoituksen käyttöä ohjaaville maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmille. Maakuntien siirtymäsuunnitelmat ovat parhaillaan EU-komission tarkastelussa. EU-komission palautetta suunnitelmiin odotetaan kevään 2022 aikana. Tutkimuksessa määritettiin turvetoimialan välittömät ja välilliset aluetalousvaikutukset maakunnittain ja seutukunnittain vuoden 2020 tiedoilla, mittareina tuotannon brutto- ja jalostusarvo sekä työllisyys. Vuonna 2020 turvetoimialan tuotannon bruttoarvo oli 391 miljoonaa euroa ja työllisyys 1200 henkilötyövuotta. Koko tuotantoketjussa toimiala työllisti 2200 henkilötyövuotta. Turvetoimiala on keskittynyt erityisesti kolmeen maakuntaan: Pohjois-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Pohjois-Pohjanmaan turvetoimialan tuotannon bruttoarvo oli 71,3 miljoonaa euroa ja työllisyys 256 henkilötyövuotta. Koko tuotantoketjussa toimiala työllisti 461 henkilötyövuotta. Tutkimus on jatkoa PTT:n vuonna 2021 julkaisemalla Turvetoimialan aluetalousvaikutukset tutkimukselle. Tutkimuksen tilaajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi seuraavat maakuntien liitot: Lapin liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Savon liitto, Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Satakuntaliitto ja Kymenlaakson liitto. PTT:n diasarja: Turvetoimialan aluetalous vuonna 2020 Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605

11.03.2021
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty avoimelle lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Ohjelmassa on yhteensä kuusi toimintalinjaa: Innovatiivinen Suomi Hiilineutraali Suomi Saavutettavampi Suomi Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi Sosiaalisten innovaatioiden Suomi Aineellista puutetta torjuva Suomi Pohjois-Pohjanmaan liitto kannustaa maakunnan kuntia, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja yhteisöjä antamaan palautetta ohjelmaluonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa hyödynnetään merkittävästi EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja. Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista ohjelmavalmistelua loppuvuodesta 2018 lähtien. Alueellista valmistelua on tehty laajassa kumppanuudessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen, ELY-keskusten sekä sidosryhmien kanssa. Ohjelmaehdotus 2021-2027 11.3.2021 Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lausuntoja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelun voi jättää 16.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä Lisätietoja: Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, Päivi Keisanen. p. 050 431 0606, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi