Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Uutiset

Uutiset

15.09.2020

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan toipumissuunnitelmaa talouden elpymiseksi

Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan toimenpidesuunnitelmaa koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon. Suunnitelma keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelmaa laaditaan Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa.

Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Suunnitelma on edellytys valtion elvytyspaketin varojen käytölle.

Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä hyvinvointi ja osallisuus. Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen.

Digitalisaation osalta korostuu pk-yrityksien digikyvykkyyden lisääminen ja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun digitalisointi. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Työllisyydenhoidossa keskeisiä toimenpiteitä ovat kuntien työllisyyskokeilut.

Keskeisten toimialojen kohdalla on tärkeä löytää nopeita toimenpiteitä mm. matkailun, palvelualojen, luovien alojen, tapahtumien ja maaseutuyritysten osalta.

Valtioneuvosto myöntää elvytyspaketin rahoitusta lokakuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle koronatoimenpidesuunnitelman rahoittamiseen. Alueellisiin toimenpiteisiin kohdistetaan kansallisia aluekehitysvaroja, yritystukia sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja. Elvytyspaketti on noin 130 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:  

Maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389152, pauli.harju@pohjois-pohjanmaa.fi
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi