Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

01.04.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitolle uusi vastuu Itämeren makroaluestrategian matkailun saralla

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valittu Euroopan unionin Itämeren makroaluestrategian matkailun politiikka-alueen toiseksi koordinaattoriksi yhdessä Puolan Pomorskin alueen kanssa. EU:n makroaluestrategioissa käsitellään Euroopan unionin alueella olevien valtioiden rajat ylittävien maantieteellisten alueiden haasteita. Makroaluestrategiat luovat sillan EU:n ja paikallisten poliitikkojen välille.

Strategiatyössä ei synny uusia EU-varoja, lainsäädäntöä tai muodollisia rakenteita. Itämeren alueen makrostrategian toteuttaminen perustuu Itämeren Interreg-ohjelmaan. EU:n Itämeren alueen strategiaan kuuluu neljätoista politiikka-alaa, joilla on omat vastuualueensa. Yksi näistä aloista on matkailu.

Itämeren alueen strategian toimenpideohjelma on hyväksytty vuonna 2021. Matkailun osalta toimintaohjelmassa on kolme painopistettä: rajat ylittävän matkailun kehittäminen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla, investoida ihmisiin, taitoihin ja teknologiaan matkailun alalla sekä kulttuuriperinnön ja luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö matkailukohteissa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto keskittyy erityisesti rajat ylittävään matkailun kehittämiseen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla sekä osin ihmisiin, taitoihin ja teknologiaan investoimiseen matkailun alalla.