Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

23.02.2024

Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin kuntavierailut käynnistyivät

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa maakuntajohtajan vierailut alueen kuntiin. Kuuden vierailun sarja alkoi Nivalan alueelta torstaina 22. helmikuuta 2024, jolloin maakuntajohtaja Jussi Rämet vieraili Nivalassa yhdessä Oulun kaupungin vt. kaupunginjohtajan Ari Alatossavan kanssa.

Tapaamiseen osallistuivat Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Pyhäjärven, Pyhännän ja Kärsämäen kuntajohtajat. Tapaamisen tarkoitus oli kuulla heitä ja perehtyä kunkin kunnan tilanteeseen. Keskustelua käytiin myös valtioneuvoston käynnistämän Pohjoisen Suomen ohjelman teemoista.

”Tapaamisten tarkoituksena on tiivistää kuntien ja maakuntaliiton välistä yhteistyötä sekä kartoittaa aluelähtöisiä kehittämisehdotuksia valtioneuvoston kanslian johdolla käynnistettävän pohjoisen ohjelman valmisteluun. Kuntakiertue on konkreettinen ja tehokas tapa luodata koko Pohjois-Pohjanmaan eriytyneet tarpeet maakunnan kehittämiseksi”, Jussi Rämet toteaa.

Näkemyksiä Pohjoiseen ohjelmaan

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Pohjois-Suomen kehittämiseksi valmistellaan pohjoinen ohjelma. Itä-Suomeen valmistellaan vastaava ohjelma. Ohjelman valmistelusta vastaa valtionneuvoston kanslia yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Valmistelun tueksi ollaan nimeämässä valtiosihteereistä ja maakuntajohtajista koostuva valmisteluryhmä sekä laajempi neuvottelukunta. Valmisteluryhmän työ kestää vuoden 2024 loppuun ja neuvottelukunnan koko hallituskauden ajan.

Ohjelman teemat ovat kestävän kasvun mahdollisuudet ja uudet investoinnit, puhtaan energian mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen, kestävä matkailu, osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus, koko Suomen turvallisuus, huoltovarmuus ja omavaraisuus sekä alueen saavutettavuus. Näihin teemoihin haettiin näkemyksiä Nivalan alueen kuntajohtajilta.

”Teemoista esille nousivat etenkin talous, vihreän siirtymän hankkeet sekä osaavan työvoiman saatavuus. Lähes kaikissa kunnissa on erilaisia vihreän siirtymän hankkeita käynnistymisvaiheessa, joten niistä riitti keskusteltavaa. Toinen iso kysymys on työvoima. Keskusteluissa pohdittiin, miten meidän pitäisi yhdessä toimia ja edistää työperäistä maahanmuuttoa”, Jussi Rämet toteaa.

Vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan työvoiman tarve on kasvava. Jussi Rämetin mukaan ratkaisumallit voivat olla valtakunnallisia tai alueellisia.

”Jälkimmäisessä vaihtoehdossa maakunta ja kunnat voisivat rakentaa yhdessä ratkaisua työvoimatarpeen kasvuun.”

Kolmas keskustelua herättänyt aihe oli saavutettavuus. Junaradan ja tieverkon infrahankkeet tarvitsevat kuitenkin selkeät toteuttamissuunnitelmat kuntajohtajien mukaan.

”Sen eteen töitä onkin jo alettu tehdä”, Jussi Rämet huomauttaa.

Vierailut jatkuvat keväällä

Seuraavat maakuntajohtajan ja Oulun kaupunginjohtajan vierailut suuntautuvat kevään aikana Oulun seudulle, Kalajokilaaksoon, Ylivieskan alueelle, Raahen seudulle ja Koillismaalle. Tavoitteena on jatkaa vierailuja vuonna 2025, jos osallistujat kokevat ne toimiviksi ja tarpeellisiksi.

Ainakin Nivalassa viesti oli myönteinen.

”Kuntajohtajat pitivät tapaamista tarpeellisena ja hyvänä. Etenkin Oulun kaupungin osallistumista tapaamiseen kiitettiin. Vuoropuhelua alueen ja kaupungin välillä toivottiin jatkuvan jopa vuosittain”, Jussi Rämet kertoo.

 

Kuntavierailujen aikataulu 2024
22.2.  Nivala
27.3. Raahe
28.5. Kalajoki
30.5. Ylivieska
6.6. Kuusamo
11.6. Oulu