Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

28.06.2022

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma ja JTF-ohjelmaehdotus lausuntokierroksella 8.8.2022 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan pyydetään lausuntoja.  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja JTF-ohjelmaehdotuksesta ja samalla myös maakuntien siirtymäsuunnitelmista sekä ohjelman ympäristöselostuksesta 8.8.2022 mennessä.

Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.  Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:n tehtävänä on vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat.

Maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat liitetään osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan 119,4 milj. € JTF-rahoitusta. Rahasto on 33,5 % maakunnan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta. Rahoittajina tulevat toimimaan Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Koko Suomen JTF+valtio -rahoituksen määrä on 644 milj. €.

JTF-rahoitus tullaan käyttämään maakunnassa Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman hyväksyy EU-komissio.

Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat sekä ympäristöselostus

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi