Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

08.04.2022

Pohjois-Pohjanmaan toimialat toipuivat hyvin koronasta – tulevaisuus epävarma

Klusterit ja toimialat ovat toipuneet nopeasti koronan aiheuttamasta vuoden 2020
pudotuksesta. Klusterit lähtivät notkahduksen jälkeen voimakkaaseen kasvuun
henkilöstömäärässä ja erityisesti liikevaihdossa, mikä näkyy esimerkiksi metalliklusterin
hämmästyttävässä nousussa. Myös luovan talouden klusterin liikevaihdon kasvu on
ollut yllättävän vahvaa. Vienti on elpynyt hyvin ja voi muutaman vuoden päästä olla jo
huippuvuoden 2007 lukemissa. Ainoa laskeva trendi on rakennusalan henkilöstömäärä.

Vuosien 2019 ja 2020 rakennetietoja vertailtaessa on nähtävissä, että Pohjois-Pohjanmaan
merkitys suhteessa koko maahan on vahvistunut kaikissa seuratuissa klustereissa. Puu- ja
ICT-klustereissa Pohjois-Pohjanmaan osuus on kasvanut lähes prosenttiyksikön. Matkailun
osuus on kasvanut näitäkin enemmän.

Kuvioita tulkittaessa on huomioitava, että data on peräisin ajalta ennen Ukrainan sotaa.
Tässä vaiheessa sodan vaikutuksien ennakointi pidemmällä aikajänteellä on haastavaa ja
vaikutukset tulevat olemaan eri suuntaisia eri toimialoilla. ICT investoinnit infrastruktuuriin
ja turvallisuuteen eivät ainakaan tule vähenemään. Digitaalisen osaamisen kysyntä tulee
jatkumaan kaikilla toimialoilla yhteiskunnan digitalisaation jatkuessa. Kuluttajat tulevat
omilla valinnoillaan vaikuttamaan toimialojen kehitykseen pitemmällä aikavälillä.

Koko julkaisu ladattavissa suhdanneseurannan sivuilta