Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

01.03.2024

Pohjois-Suomen neuvottelukunta isojen tulevaisuuden linjauksien sekä edunvalvonnan äärellä

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 29. helmikuuta 2024. Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Vuonna 2024 puheenjohtajamaakuntana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

Pohjoisen Ohjelman valmistelutilanne

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan Vahva ja välittävä Suomi on kirjattu, että hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman. Laadittavan ohjelman tavoitteena on Pohjois-Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon. 

Valtionvarainministerin valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo toi neuvottelukunnan kokoukseen valtioneuvoston terveiset ja avasi Pohjoisen ohjelmalle asetettuja tavoitteita sekä valmistelutilannetta.

”On hienoa, että Pohjois-Suomi on yhdessä kehittämässä aluettaan. Meillä on paljon annettavaa”, Slunga-Poutsalo totesi.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien EU-parlamenttivaalien tavoitteet

Pohjois-Suomen neuvottelukunta käsitteli luonnosta Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien keskeisimmistä viesteistä ja tavoitteista EU-vaaleihin ja tulevien europarlamentaarikkojen työhön.

Evästyskeskustelussa nostettiin esille alue-, rakenne-, maatalous- ja metsäpolitiikan sekä ilmastopolitiikan tärkeys Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille. Kärkiviestejä EU-vaalien vaikuttamisessa ovat myös liikenne- ja logistiikka, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikka sekä koulutuspolitiikka ja osaavan työvoiman saatavuus.

Pohjoisen liikennestrategia 2024

Pohjoisen liikennestrategia 2036 on Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien yhteinen strateginen tahtotila alueen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Strategiassa keskitytään ylimaakunnallisiin liikennejärjestelmän kysymyksiin, jotka ovat merkitykseltään yhteisiä Pohjois-Suomelle. Erityisesti on huomioitu pohjoiselle ominaiset ja muusta Suomesta poikkeavat näkökulmat.

Neuvottelukunta merkitsi valmistelun tilanteen tiedoksi ja viitoitti valmisteluun strategisten tavoitteiden alueellisen tasapainon tarkentamista ja tärkeyttä.

Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan Lapin liittojen johtavat luottamushenkilöt ja maakuntajohtajat. Lisäksi alueen kansanedustajat osallistuvat kokouksiin. Neuvottelukunta edistää Pohjois-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoa antavat:
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, p. 040 140 8995, jyrki.kaiponen(at)keski-pohjanmaa.fi
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 358 40 586 3877, jussi.ramet(at)pohjois-pohjanmaa.fi
maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen, p. 040 539 5090, riikka.pirkkalainen(at)kainuunliitto.fi
maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi