Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

09.10.2023

TE2024-uudistusta puidaan Rukan seminaarissa

TE2024 -uudistukseen valmistautuminen etenee Pohjois-Pohjanmaan alueella kunnissa. Työllisyysalueilmoitukset on jätettävä TEM:iin 31.10.2023 mennessä. Pohjois-Pohjanmaalle on näillä näkymin muodostumassa kolme yhteistoiminta- eli työllisyysaluetta. Järjestäjäkuntina toimivat Oulu, Raahe ja Kajaani ja ne vastaavat työllisyyspalveluiden järjestämisestä omalla alueellaan.

Oulun kaupungin vastuualueeseen kuuluvat Oulun ympäristökunnat sekä Pudasjärvi, Utajärvi ja Muhos. Raahen kaupunki vastaa maakunnan eteläisen alueen palveluiden järjestämisestä. Alueeseen kuuluu 17 kuntaa. Kuusamo ja Taivalkoski ovat liittymässä Kainuun työllisyysalueeseen, jonka järjestäjäkuntana toimii Kajaanin kaupunki.

Kunnat ovat sopimassa keskenään työllisyysalueilla tuotettavista palveluista. Lokakuun lopussa kuntien on ilmoitettava TEM:lle, millaiset resurssit niillä on hoitaa velvoitteet, mitä yhteistyötahoja kunnilla on ja miten ne aikovat järjestää kotoutumispalvelut. Lisäksi kuntien on ilmoitettava, miten ne aikovat edistää työmarkkinoiden alueellista toimintaa.

Valtio hyväksyy järjestämissopimukset talven aikana. TE-palvelut siirtyvät työllisyysalueiden vastuulle vuoden 2025 alusta.

Kunnat etenevät käytäntöön Rukan tapaamisessa

Seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan kunnat ryhtyvät valmistautumaan tulevaan. Kuntien edustajat kokoontuvat Kuusamon Rukalle keskustelemaan TE2024 -uudistuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista 12.–13.10.2023. Tilaisuudessa edustettuina ovat myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämä, hyvinvointialue ja oppilaitokset. Esimerkkiä palveluiden toteuttamisen hyvistä käytänteistä tuo Kuopion kaupunki.

– Työllisyyspalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, joka siirtyy nyt työllisyysalueiden tuottamaksi. Huomionarvoista on, että toimijoita erilaisiin tarpeisiin on jo olemassa. Onnistumisen kannalta tärkeää on, että hyvät työmuodot tunnistetaan ja palvelut tuotetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa, toteaa Pohjois-Pohjanmaan TE2024-hankkeen projektipäällikkö Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa käydään läpi kattavasti palvelutuotannon aloittamisen askeleita ja työllisyysalueiden suunnitelmia. Keskusteluissa pohditaan muun muassa kuntien roolia. Ne tuntevat alueensa yritykset ja elinkeinorakenteet, mikä edistää työllistymistä. Myös osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti työmarkkinoiden muuttuessa. Maakunnan alueen oppilaitoksilla on vahvaa osaamista osaamisen ylläpidosta ja yrityskentän tuntemusta.

Työvoiman saatavuus on kasvava haaste. Työllisyysalueet joutuvat kiinnittämään entistä enemmän huomiota työvoiman rekrytointiin. Etenkin kansainvälisissä rekrytoinneissa keskeisenä yhteistyökumppanina ovat jatkossa myös henkilöstöpalvelualan yritykset.

Sote-palveluiden tarpeen odotetaan kasvavan työmarkkinoiden muuttuessa. Niitä tarvitsee jatkossa ikääntyvä työväestö. Myös kotoutumispalveluiden kysyntä nousee.