Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

26.04.2023

Teemakohtainen ylimaakunnallisten JTF-hankkeiden haku on avautunut

JTF-rahoitusta on haettavissa nyt myös Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisiin ylimaakunnallisiin teemakohtaisiin hankkeisiin. Rahoitusta on varattu teemakohtaisiin hankkeisiin käytettäväksi yhteensä 1,293 milj. €. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii välittävänä viranomaisena.

Hakukierroksella rahoitetaan ainoastaan ylimaakunnallisia hankkeita, jotka ovat JTF toimintalinjan seitsemän Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi erityistavoitteen 7.1 ”Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä” mukaisia ja toteuttavat seuraavia teemoja:

o Puunkorjuuketjujen ja –menetelmien kehittäminen
o Teollinen kiertotalous: sivuvirtojen hyödyntäminen
o Vihreä vetytalous

Hankkeiden tulosten tulee olla hyödynnettävissä Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnissa. Rahoitettavia hankkeita valittaessa etusijalla ovat hankkeet, joissa on toimijoita kaikista yllä mainituista maakunnista. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjaan ja edellä mainitun erityistavoitteen sisältöön sekä maakuntien siirtymäsuunnitelmiin.

Hakukierros on avoinna 26.4.2023-16.6.2023.

Haettavan tukirahoituksen osuus voi olla korkeintaan 80% kehittämishankkeen ja korkeintaan 70% investointihankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja hakukierroksesta tästä linkistä.