Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

07.12.2020

TUULI-hanke kartoittaa maakunnan tuulivoimapotentiaalin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistänyt TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun.

Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Pohjois-Pohjanmaalla edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010–2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen.

Hankkeen aikana laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, kehitetään tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätään tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista.

”Työtä tullaan tekemään laajasti eri sidosryhmien kanssa, jolloin saadaan aikaan myös sitoutuminen vision toteuttamiseksi”, kertoo TUULI-hankkeen projektipäällikkö Erika Kylmänen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

TUULI-hankkeen ohjausryhmä toivotti aloituskokouksessaan hankkeen tervetulleeksi. ”Tavoitteena on yhteisesti edistää koko alueen tulevaisuuden tuulivoimarakentamista kestävältä pohjalta, paikalliset arvot huomioiden. Hankkeelta toivotaan laadukasta visiota tulevaisuuden tuulivoimarakentamisen sijainninohjauksen ja aluesuunnittelun tueksi”, korostaa Raahen seudun edustaja, kaavasuunnittelija Mathias Holmén.

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali on hyvin merkittävä, ja alueen teollisuudella on suuri tarve edulliselle uusiutuvalle sähkölle. ”Uusiutuva energia kiinnostaa myös vedyntuottajia. Pohjois-Pohjanmaan alueelle rakentuu tulevina vuosina edelleen uutta sisämaan tuulivoimakapasiteettia, ja monella kunnalla on huomattavia varauksia myös merialueilla. Tuulivoimalla on merkittävät työllisyys- ja verotulovaikutukset kunnille. Uusiutuvan energian edistäminen nähdään tärkeänä tulevaisuutta ajatellen”, jatkaa Mathias Holmén.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja, ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa korostaa tuulivoima-alan kestävää kehittämistä. ”Näen tärkeäksi tavoitteen luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ympäristökysymykset ja kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioiden”.

Kehittämishankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään tuulivoiman lakisääteisen sijainninohjauksen (kaavoitus) tukena sekä maakunta- että kuntatasolla. Myös tuulivoima-alan toimijat voivat hyödyntää tuloksia omassa suunnittelutyössään.

Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa ja toteutusaika 1.8.2020–30.8.2022. 

Lisätietoja TUULI-hankkeesta: Erika Kylmänen, ympäristöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4041, erika.kylmanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi.

Kuva: Erika Kylmänen. Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimapuiston voimaloiden pystytys huhtikuussa 2015.

Asiasanat:

TUULI, tuulivoima

Aiheeseen liittyvät artikkelit

22.09.2022
TUULI-hanke huipentuu loppuseminaariin, joka järjestetään webinaarina 29. syyskuuta

Pohjois-Pohjanmaan liiton Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke järjestää loppuseminaarin webinaarina torstaina 29.9. kello 14–16. Tilaisuudessa käydään läpi TUULI-hankkeen prosessia, tuloksia, hankkeen aikana tehtyä visiotyötä sekä hankkeen kytkeytymistä maakuntakaavoitukseen. Puhujina kuullaan Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntijoista paikkatietoasiantuntija Sari Pulkkaa, ympäristöpäällikkö Erika Kylmästä, kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärveä ja suunnittelujohtaja Markus Erkkilää. Ulkopuolisista asiantuntijoista ääneen pääsevät Mikko Heikkilä Fingridiltä sekä Tapio Tuuttila, Jaakko Rauni ja Johanna Lehto Swecolta. Kommenttipuheenvuorot kuullaan Mathias Holménilta (Raahen Kaupunki) ja Taina Törmikoskelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja päätössanat Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjulta. TUULI-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa on laadittu Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, tehty tuulivoimahankkeisiin vaikuttavia selvityksiä, kehitetty tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätty tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Kehittämishankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tuulivoiman maakunta- ja kuntatason suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tukena. Katso webinaarin ohjelma. Suora linkki weninaariin. Lue lisää TUULI-hankkeesta.