Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

07.12.2020

TUULI-hanke kartoittaa maakunnan tuulivoimapotentiaalin

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistänyt TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun.

Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Pohjois-Pohjanmaalla edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010–2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen.

Hankkeen aikana laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, kehitetään tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätään tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista.

”Työtä tullaan tekemään laajasti eri sidosryhmien kanssa, jolloin saadaan aikaan myös sitoutuminen vision toteuttamiseksi”, kertoo TUULI-hankkeen projektipäällikkö Erika Kylmänen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

TUULI-hankkeen ohjausryhmä toivotti aloituskokouksessaan hankkeen tervetulleeksi. ”Tavoitteena on yhteisesti edistää koko alueen tulevaisuuden tuulivoimarakentamista kestävältä pohjalta, paikalliset arvot huomioiden. Hankkeelta toivotaan laadukasta visiota tulevaisuuden tuulivoimarakentamisen sijainninohjauksen ja aluesuunnittelun tueksi”, korostaa Raahen seudun edustaja, kaavasuunnittelija Mathias Holmén.

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali on hyvin merkittävä, ja alueen teollisuudella on suuri tarve edulliselle uusiutuvalle sähkölle. ”Uusiutuva energia kiinnostaa myös vedyntuottajia. Pohjois-Pohjanmaan alueelle rakentuu tulevina vuosina edelleen uutta sisämaan tuulivoimakapasiteettia, ja monella kunnalla on huomattavia varauksia myös merialueilla. Tuulivoimalla on merkittävät työllisyys- ja verotulovaikutukset kunnille. Uusiutuvan energian edistäminen nähdään tärkeänä tulevaisuutta ajatellen”, jatkaa Mathias Holmén.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja, ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa korostaa tuulivoima-alan kestävää kehittämistä. ”Näen tärkeäksi tavoitteen luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ympäristökysymykset ja kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioiden”.

Kehittämishankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään tuulivoiman lakisääteisen sijainninohjauksen (kaavoitus) tukena sekä maakunta- että kuntatasolla. Myös tuulivoima-alan toimijat voivat hyödyntää tuloksia omassa suunnittelutyössään.

Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa ja toteutusaika 1.8.2020–30.8.2022. 

Lisätietoja TUULI-hankkeesta: Erika Kylmänen, ympäristöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4041, erika.kylmanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi.

Kuva: Erika Kylmänen. Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimapuiston voimaloiden pystytys huhtikuussa 2015.

Asiasanat:

TUULI, tuulivoima

Aiheeseen liittyvät artikkelit

01.11.2023
TUULI-hanke edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista on nyt selvitetty. Sweco toimi TUULI-hankkeessa laaja-alaisena asiantuntijakumppanina. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman yhtenä painopisteenä on ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaaminen ja maakunnan kehittäminen kohti vähähiilisyyttä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen edellyttävät alueellisia ja paikallisia toimia. Tuulivoimarakentamisen edistäminen on yksi merkittävimmistä keinoista edesauttaa näitä tavoitteita. TUULI-hankkeen (Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla) tuloksia hyödynnetään tuulivoiman maakunta- ja kuntatason suunnittelussa sekä vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tukena. Aineistot ovat lähtökohtana vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa. -  Haluamme lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä alueellisella työllämme. Me Pohjois-Pohjanmaalla olemme energiamurroksen ja vihreän siirtymän ytimessä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan liiton ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen. Laajasti osallistavan ja vuorovaikutteisen TUULI-hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. TUULI-hankkeessa laadittiin useita taustaselvityksiä kuten viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys, maisemaselvitys ja sähkönsiirtoselvitys. Sweco toimi asiantuntijakumppanina. -  Yli 40 prosenttia Suomen tuulivoimatuotannosta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Täällä on väljyyttä, mutta monia haasteita luonto- ja maisema-arvojen vuoksi. Myös sähkönsiirron haasteet ja puolustusvoimien tutkavaikutukset tulevat maakunnan monissa osissa vastaan. TUULI-hankkeen selvitykset luovat hyvän pohjan tuulivoimarakentamista ohjaavan vaihemaakuntakaavan valmistelulle, sanoo Swecon projektipäällikkö Tapio Tuuttila. Onnistunut projekti poiki myös Swecon sisäisen projektikilpailun voiton Sweco haluaa edistää ja tuoda esille Swecon projektitiimien erinomaisia suorituksia omalla sisäisellä projektikilpailullaan. Sweco Finlandissa tehdään vuosittain noin 14 000 projektia. Viime vuoden parhaimpana projektina palkittiin TUULI-hanke. Perusteina voitolle oli muun muassa avoin ja osallistava viestintä, asiakastyön korkea laatu ja yhteiskunnallinen merkitys. -  Haluamme kiittää Pohjois-Pohjanmaan liittoa erinomaisesta yhteistyöstä. Tilaajalla oli poikkeuksellisen vahvaa omaa asiantuntemusta aiheeseen ja se synnytti tilanteen, että kiritimme toisiamme ja näin pääsimme hyvään lopputulokseen, kommentoi Swecolta projektipäällikkö Tapio Tuuttila. Erika Kylmäsen mukaan työn laadukkaaseen onnistumiseen vaikutti myös se, että asiantuntijakumppanina Swecolla oli paikallistietämystä ja osaamista maakunnan erityisominaisuuksista. Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4041 Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja…

22.09.2022
TUULI-hanke huipentuu loppuseminaariin, joka järjestetään webinaarina 29. syyskuuta

Pohjois-Pohjanmaan liiton Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke järjestää loppuseminaarin webinaarina torstaina 29.9. kello 14–16. Tilaisuudessa käydään läpi TUULI-hankkeen prosessia, tuloksia, hankkeen aikana tehtyä visiotyötä sekä hankkeen kytkeytymistä maakuntakaavoitukseen. Puhujina kuullaan Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntijoista paikkatietoasiantuntija Sari Pulkkaa, ympäristöpäällikkö Erika Kylmästä, kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärveä ja suunnittelujohtaja Markus Erkkilää. Ulkopuolisista asiantuntijoista ääneen pääsevät Mikko Heikkilä Fingridiltä sekä Tapio Tuuttila, Jaakko Rauni ja Johanna Lehto Swecolta. Kommenttipuheenvuorot kuullaan Mathias Holménilta (Raahen Kaupunki) ja Taina Törmikoskelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja päätössanat Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjulta. TUULI-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa on laadittu Pohjois-Pohjanmaalle tuulivoimaa koskevat tavoitteet, tehty tuulivoimahankkeisiin vaikuttavia selvityksiä, kehitetty tuulivoimatuotannon sijainninohjausta sekä lisätty tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. Kehittämishankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tuulivoiman maakunta- ja kuntatason suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon tukena. Katso webinaarin ohjelma. Suora linkki weninaariin. Lue lisää TUULI-hankkeesta.