Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

22.11.2023

Työllisyysalueiden muodostuminen edistyy – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi aluetta voi jatkaa valmistelua, yhdestä päättää valtioneuvosto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistolta kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Myös osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy samalla työllisyysalueiden vastuulle. Kunnat ilmoittivat työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun loppuun mennessä ratkaisunsa työvoimapalveluiden järjestämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalta TEM:lle ilmoitettiin kolme työllisyysaluetta. Suurin niistä on Oulu ja ympäristökuntien muodostama työllisyysalue, jossa järjestäjäkuntana toimii Oulun kaupunki. Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueen järjestäjäkuntana toimii Kajaani ja siihen liittyvät Pohjois-Pohjanmaan alueelta Kuusamo ja Taivalkoski. Kolmas työllisyysalue on Oulun eteläisellä alueella ja siinä järjestäjäkuntana on Raahe.

Esitetyt työllisyysalueet täyttävät 20 000 työvoimapohjan ja lain edellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta.

”Pohjois-Pohjanmaalle muodostuvat alueet ovat maantieteellisestä laajuudestaan huolimatta kompakteja alueita, joilla on samantyyppisiä työmarkkinapiirteitä alueillaan”, toteaa Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 -hankkeesta.

Seuraavaksi kuullaan Oulun eteläisen alueen kuntia

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Valtioneuvostolle, että tämä hyväksyy Pohjois-Pohjanmaalta Oulun ja Kainuu-Koillismaa-työllisyysalueet jo marraskuun lopussa.

Sen sijaan Raahe – Kalajoki – Ylivieska – Nivala -työllisyysaluetta esitetään valtioneuvoston päätettäväksi. Haapajärven, Oulaisten ja Pyhäjärven kaupunginvaltuustot eivät hyväksyneet Raahen kaupungin esittämää yhteistoimintasopimusluonnosta ja järjestämissuunnitelmaa.

Valtioneuvoston päätös, jota kutsutaan myös perälautamenettelyksi, tarkoittaa, että valtioneuvosto päättää työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta työllisyysalueeseen, jos kunta jää työllisyysalueen ulkopuolelle. Samalla valtioneuvosto päättää myös kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet.

Seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriö kuulee kuntia työllisyysalueiden muodostamista koskevista päätösesitysluonnoksista. Kuulemiset tehdään jo joulu- ja tammikuun aikana. Kuultaviksi pyydetään Raahe – Kalajoki – Ylivieska – Nivala -työllisyysalueen kunnat. Tavoitteena on, että valtioneuvosto päättää työllisyysalueesta viimeistään helmikuussa 2024.

Vaikka päätöksiä työllisyysalueista ei vielä olekaan, kunnissa tehdään valmistelutyötä työllisyyspalveluiden aloittamiseksi vuoden 2025 alusta.

”Työllisyyspalvelu-uudistus on sote-palvelu-uudistuksen jälkeen merkittävin uudistus kuntien näkökulmasta. Työllisyysalueille siirtyy valtion kompensoimina, mutta kuntien kustantamina työllisyyspalveluiden järjestäminen, valtiolta siirtyvä henkilöstö ja työttömyysturvamenot”, toteaa Korhonen.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan TE2024-hanke, 040 685 4038

TEM:n tiedote
Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke