Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

03.06.2021

Vastakuoriutuneet merilohet ja -taimenet pääsevät kasvamaan Iijokeen

Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 460 000 merilohen ja 60 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta. Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Nyt istutettavat kalat lähtevät smoltteina vaellukselle muutaman vuoden kuluessa, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä tutkimuksissa.

”Taimenet istutamme Loukusanjokeen ja Pärjänjokeen, lohet Iijoen pääuomaan sekä Livojokeen. Loppukesästä koekalastamme istutuskohteita”, kertoo eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.

Pienpoikaset hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastaa Metsähallitus. Nyt tehtävien istutusten odotetaan tuottavan useita tuhansia smoltteja.

”Pienpoikasten istutusmääriä on tarkoitus kasvattaa tulevien vuosien aikana, samalla kun patojen ohitusratkaisut etenevät joen alaosalla”, toteaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Pienpoikasten istuttaminen on osa Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat mm. smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle sekä lohikalojen ylisiirrot ja seuranta. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020–2022: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Kuva: Metsähallitus.
Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen istuttamassa vastakuoriutuneita meritaimenia Loukusanjokeen.

Asiasanat:

vaelluskalahanke

Aiheeseen liittyvät artikkelit

01.06.2021
Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille osuuksille

Iijokeen ja Livojokeen siirretään merilohia ja -taimenia kesän 2021 aikana. Ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Siirrettävien kalojen jälkeläiset lähtevät smoltteina vaellukselle muutamien vuosien päästä, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä tutkimuksissa. Kaupalliset kalastajat pyytävät lohet ja taimenet jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autokuljetuksella voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Kaloja käsitellään mahdollisimman hellävaraisesti ja niiden stressaantumista välttäen. Siirrot keskeytetään veden lämpötilan noustessa 17 asteeseen. ”Tarkoituksena on siirtää enintään 200 lohta tai taimenta. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana ja tarpeen mukaan niitä jatketaan loppukesällä”, kertoo toimitusjohtaja Risto Tolonen Osuuskunta Team Kala:sta. ”Nyt tehtävien ylisiirtojen odotetaan tuottavan useita tuhansia smoltteja, mikäli siirrettävät kalat löytävät sopivan kutuparin ja lisääntymisalueet. Kunhan Raasakan kalatie saadaan rakennettua, voidaan ylisiirtoja tehostaa ja siirrettävien kalojen määriä kasvattaa”, jatkaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ylisiirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala. Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella ja toimenpiteen mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022. Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 toimenpiteet ovat smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle, pienpoikasten istuttaminen, nousukalojen ylisiirrot, smolttien siirrot ja seuranta sekä Raasakan kalatien rakentamisen edistäminen. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Lisätietoja Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020–2022: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

09.11.2020
Iijoen Haapakoskelle rakennetaan Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä

Lohikalojen alasvaelluksen turvaamiseksi käynnistyy marraskuussa yli 1,5 miljoonan euron rakennusurakka Iijoen Haapakoskella. Alasvaellusväylän rakentaminen on loistava esimerkki siitä, mitä laajalla yhteistyöllä on mahdollista toteuttaa. Tämän projektin myötä saamme arvokasta tietoa ja kokemuksia, joita voimme hyödyntää tulevissa hankkeissamme, kertoo toimitusjohtaja Jani Pulli PVO-Vesivoima Oy:stä. Smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite koostuvat voimalaitoksen yläkanavan puolelle ulottuvasta suppilosta, suppiloon sijoitetuista välppärakenteista, kahdesta kiinniottohäkistä sekä kahdesta putkesta, halkaisija molemmissa 1 m. Lyhyempi putki toimii veden purkuputkena tarpeen mukaan. Pidempi putki, 130 m, kulkee padon alapuolisen kannaksen kautta voimalaitoksen alakanavaan. Tätä putkea pitkin kalat pääsevät vaeltamaan, mikäli niitä ei oteta kiinni tutkimuksia tai ylisiirtoja varten. Alasvaellusväylää käytetään 1–3 m3/s virtaamalla.  [caption id="attachment_20224" align="alignnone" width="300"] Smolttien alasvaellusväylä rakennetaan turbiinien ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle.[/caption] Iijoella tavoitellaan Vesistövision 2030 mukaisesti lohikalojen luontaisen elinkierron palauttamista. Smolttien alasvaelluksen onnistuminen on yksi keskeisimmistä elementeistä tässä kokonaisuudessa. Vuonna 2019 Haapakoskelle asennettiin smolttien ohjausaita. Nyt rakennettava alasvaellusväylä täydentää kokonaisuuden ja mahdollistaa kalojen vaelluksen, toteaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Alasvaellusväylän rakennusurakoitsijaksi valikoitui tarjouskilpailun myötä OMP-Konepaja Oy. Rakennuttamiskonsulttina toimii CC Control Oy. Väylän on suunnitellut Sweco Rakennetekniikka Oy. Rakennusurakka valmistuu vuoden 2021 aikana. On hienoa päästä rakentamaan Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä. Hankkeeseen sisältyy myös kalojen kiinniottolaitteen konepajasuunnittelu, valmistus ja asennus. Meillä on vahva osaaminen vastaavista projekteista, kertoo toimitusjohtaja Vesa Korkiakoski OMP-Konepaja Oy:stä. [caption id="attachment_21002" align="alignnone" width="300"] PVO Vesivoima Oy. Haapakosken alasvaellusväylän sopimuksen allekirjoitus.[/caption] Alasvaellusväylän rakentaminen on osa Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat mm. lohikalojen ylisiirrot ja seuranta sekä pienpoikasten istuttaminen. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Lisätiedot: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022,…