Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

02.09.2022

Vehkaperä: Pohjoisen asiat pitää nostaa keskusteluun Euroopan unionissa itse

Pohjoisen kysymykset eivät nouse Euroopan unionissa keskiöön automaattisesti, vaan ne pitää nostaa sinne itse. Näin linjaa Mirja Vehkaperä, jonka luottamustoimiin kuuluu kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden ohella Euroopan alueiden komitean jäsenyys.

Vehkaperä kokee tehtävänsä erittäin mielenkiintoisena ja tärkeänä. Hänelle on erityisen merkityksellistä tuoda esiin pohjoisen asioita ja havainnollistaa olosuhteita pohjoisemmassa Euroopassa, jotta tarvittavat asiat tulevat myös EU tasolla ymmärretyiksi ja alueelliset kysymykset huomioiduiksi.  

”Omalla kokemuksellani mepin työstä voin sanoa, että kunnat ja alueet ja paikallisalueet on hirvittävän kaukana sieltä EU:sta, joten alueiden komiteaa ja alueiden puolesta puhumista tarvitaan. Pohjoisen kysymykset sieltä aina itsellä nousevat. Eikä niistä kukaan puhu, ellei me itse. Asioiden edistäminen riippuu hirveästi jäsenten omasta poliittisten tehtävien aktiivisuudesta”,  Vehkaperä linjaa ja jatkaa: 

”Keskieurooppalaisen ihmisen on todella vaikea ymmärtää meidän pitkiä etäisyyksiämme, harvaa asutusta ja neljää eri vuodenaikaa. Se tulee kaikessa esille: liikkumisessa, maataloudessa ja ruuan tuotannossa jne. Puutun herkästi asioihin, aiheesta riippumatta, joissa vaaditaan ymmärrystä paikallisista olosuhteista. Siksi asioiden havainnollistaminen esimerkiksi kuvien ja karttojen avulla on erittäin tärkeää.”

Mirja Vehkaperä (kesk.) vieraili Pohjois-Pohjanmaan liitossa kertomassa urastaan EU:n alueiden komiteassa.

Vehkaperä edustaa Suomea alueiden komiteassa yhdessä kahdeksan muun edustajan kanssa muodostaen Suomen valtuuskunnan. Yhteensä alueiden komiteassa on 329 jäsentä. Komitean jäseniin kuuluu muun muassa kuntien pormestareita, kaupunginjohtajia, kansanedustajia ja muita tehtävään valikoituneita ihmisiä.

Komiteassa työskennellään valiokunnissa ja Vehkaperä kuuluu niistä kahteen; Alueellisen yhteenkuuluvuuspolitiikan valiokuntaan COTER (aluekehittämiseen kuuluva rahoitus koheesiopolitiikka, ilmastokysymykset, aluetalouskysymykset) ja luonnonvarojen valiokuntaan NAT (maatalousmatkailu, metsät, maatalous, matkailu).

Konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa

Eu:n parlamentti ja komissio ovat velvollisia pyytämään lausuntoja komitealta, kun asia koskee kunnallisia ja alueellisia asioita. Alueiden komiteassa jäsenten henkilökohtainen vaikuttaminen tapahtuu raportointitehtävien kautta. Raportointitehtäviä jaetaan kuhunkin poliittiseen ryhmään, sen suuruuden mukaisesti ja valiokunnan sisällä päätetään mikä ryhmä on raportointivuorossa. Ryhmän sisältä valitaan sopiva jäsen raportoimaan asiasta, yleensä mielenkiinnon mukaan. Kukin jäsen saa yleensä 2-4 raportointitehtävää kaudessa.
Kun jäsen saa raportointitehtävän, hän kerää tarvittavat tiedot ja valmistelee esityksiä sisältävän raportin, joka esitellään, ja jonka hyväksymisestä äänestetään täysistunnossa. Vehkaperän raportointitehtävänä tällä hetkellä on Euroopan arkisten alueitten strategia, jonka hän esitteli täysistunnossa 29.6.

Verkostoitumista ja yhteispeliä

Vehkaperä kuvailee rooliaan komiteassa ikään kuin pienenä suurlähettilään roolina.

”Työ on hyvin pitkälti verkostoitumista, people to people -hommaa. Henkilökohtaiset suhteet valiokunnan ja parlamentin jäseniin ovat tärkeitä. Menemme vuosittain jonkun jäsenen maakuntaan vierailulle ja tutustumme sitä kautta paikallisiin asioihin. Tulossa on esimerkiksi vierailu Prahaan, jossa tutustutaan paikalliseen joukkoliikennekulttuuriin.”

Alueiden komitean jäsenenä työskentely on luottamustehtävä, jossa työ koostuu erilaisiin tilaisuuksiin ja puheisiin valmistautumisesta, valiokunnissa työskentelystä, täysistuntoihin ja seminaareihin osallistumisesta ja yhteydenpidosta sekä monenlaisesta verkostoitumisesta. Työhön kuuluu myös paljon raporttien kanssa työskentelyä sekä opintomatkoja. Vehkaperän mukaan komiteassa työskentely työllistää häntä kuukaudessa noin viikon verran. Virasta maksettava korvaus on kokouspalkkio.

Työ on tärkeää ja mieluista

Tämän hetken alueiden komitean raportointitehtävänsä lisäksi hän työskentelee myös vihreän siirtymän työryhmässä.  Vehkaperä pitää mielenkiintoisena sitä, että tehtävät pitävät sisällään paljon EU lainsäädäntöä ja työryhmissä tapahtuu tällä hetkellä paljon asioita. Erityisesti energia-ilmasto asiat ovat hänelle sydäntä lähellä. Green Deal going local -työryhmässä työskentelyn kautta hän on päätynyt myös EU:n ilmastolähettilääksi satojen muiden vapaaehtoisten joukkoon.

Kokonaisuudessaan hän on kokenut Alueiden komiteassa työskentelyn kiinnostavaksi osaksi uraansa.

”Työssä on talouskysymyksiä, aluepolitiikkaa, energia-, ilmasto- sekä maatalous- ja matkailuasioita. Ne ovat aiheita, joihin myös oma mielenkiintoni kohdistuu. Maakunnan alueella on paljon vientikelpoisia asioita kuten energia-asiat, digitalisaatio, teknologia, 5G, 6G, lääketiede, luonto ja ympäristö, metsä sekä pyöräily. Työ on myös hyvin kansainvälistä ja siinä pääsee verkostoitumaan. On myös todella palkitsevaa käydä välillä hiekkalaatikon ulkopuolella tuulettamassa päätään huomaten myös niitä asioita, joissa itse olemme onnistuneet ja joissa olemme jopa edellä muita. Siitä saa paljon myös omaan työhönsä.”

Tulevaisuuden näkymät

Vehkaperä on sitä mieltä, että tulevaisuus näyttää haasteelliselta. Hän uskoo, että suuria muuttujia tulee varmasti jatkossakin ilmenemään enenevissä määrin ja aina vaan isommalla syklillä. Esimerkiksi taloustaantuma on asia joka puhuttaa.

”Kysymys kuuluu: Pysymmekö me perässä? Vaikka ideaalitilanteessa meidän pitäisi tietysti pyrkiä olemaan edellä niin, ettei koko ajan tarvitsisi vain reagoida. Tarkoitus olisi pystyä itse rakentamaan haluamaamme tulevaisuutta.”

Vehkaperä kertoo olleensa mukana muutamia kuukausia sitten päättyneen Euroopan tulevaisuus konferenssin jäsenenä sopimassa Euroopan yhteisestä tulevaisuuspolitiikasta.

”Vastoinkäymisistä huolimatta oli ilo huomata, että EU toimii niin kuin pitääkin. Esimerkiksi Ukrainan sotatilanne on yhdistänyt kansakuntia tietyllä tavalla, ja solidaarisuutta on löytynyt jäsenmailta huomattavasti enemmän kuin olin osannut edes ajatella. On hyvä alkaa varautumaan siihen, että edes Euroopan rauha ei ole ikuinen.”

Lue lisää:
Euroopan alueiden komitea (europa.eu)