Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

01.03.2021

Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa pyydetään tarjousta Oulujoen vesistön valjastamiseen liittyvästä tekniikan historian tutkimuksesta (tarjoukset 16.3.2021 mennessä).

Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke etsii tutkijaa tai tutkijaryhmää toteuttamaan tilaustutkimuksen, jossa tarkastellaan Oulujoen vesistön voimalaitosten ja niiden asuinalueiden rakentamista tekniikan historian kannalta. Tutkimuksessa selvitetään vesivoiman rakentamiseen liittyvän teknisen ja arkkitehtonisen kehitystyön saavutukset sekä sen kansallinen ja kansainvälinen merkitys.

Tarjouspyyntö

Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hankkeessa Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat nostetaan esiin teollisena kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelmasta.

Lisää hankkeesta