Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

27.01.2022

Vt 8 Älyväylä -hankkeen loppuraportti on julkaistu – älyliikenteen ratkaisuilla edistämään vientiä ja ympäristökysymyksiä

Vt 8 Älyväylä -hankkeen loppuraportissa pääteemoiksi esiin nousivat uusien teknologioiden hyödyntäminen kuljetusten tehostamisessa, älytiehen liittyvät yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukselliset kysymykset sekä erikoiskuljetuksiin liittyvä infrastruktuuri.

Kasitieverkoston hallinnoima Vt 8 Älyväylä -hankkeen loppuraportti on valmistunut. Hanke toimi esiselvityksenä elinkeinoelämän tarpeista ja väylän älykkyyden mahdollisuuksista palvelemaan läntisen Suomen vientiteollisuuden tarpeita. Hanke käynnistyi vuoden 2021 aikana, ja sen suunnittelusta ja toimeenpanosta vastasi WSP Finland Oy.

Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan kolme työpajaa, joissa elinkeinoelämän edustajat pääsivät yhdessä alueellisten viranomaisten kanssa kartoittamaan valtatien 8 haasteita vientiteollisuuden näkökulmasta. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 7.10.2021. Työpajassa käsiteltyjä aiheita olivat elinkeinoelämän toimitusketjujen tarpeet sekä infraan kytkeytyvät älyliikennepalvelut ja niiden hyödyntäminen.

Työpajaan osallistuneet kirjoittivat näihin teemoihin liittyneitä ajatuksiaan virtuaalisille muistilapuille, jotka luokiteltiin työpajan jälkeen teemoittain. Pääteemoiksi nousivat uusien teknologioiden hyödyntäminen kuljetusten tehostamisessa, älytiehen liittyvät yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukselliset kysymykset sekä erikoiskuljetuksiin liittyvä infrastruktuuri. Yksittäisistä asioista esille nostettiin useimmin nykyisen datan ja sen jakamisen puutteet.

Toisessa työpajassa 5.11.2021 käsiteltiin valtatien 8 visioon liittyviä kysymyksiä: mitä asioita valtatien 8 vision pitäisi sisältää ja miltä valtatie 8 näyttää vuonna 2032. Työpajassa eniten esiin nousseita teemoja oli valtatien 8 merkitys koko länsirannikon yhdistävänä pääväylänä, tien turvallisuus, ympäristöystävällisyys, tiehen liittyvän tiedon saatavuus sekä eri kuljetusmuotojen kyky yhdistyä.

Kolmannessa työpajassa 17.12.2021 käsiteltiin lähivuosien kehityspolkuja vision toteuttamiseksi. Työpajan aikana tunnistettiin, että vision toteuttamiseksi vaaditaan laajaa sitoutumista valtion tason toimijoilta sekä määrätietoista kehittämistä yhteistyössä. Tästä konkreettinen ehdotus oli selvittää yhtiömalleja, jotka voisivat koota alueen toimijat yhteisen hallinnollisen rakenteen alle.

Asian edistämiseksi nähtiin tarpeelliseksi määrittää koko älyväyläkehittämiselle omistaja, joka koordinoi kehitystä ja varmistaa vision jalkauttamisen. Valtatien 8 älyliikenne-ekosysteemin edistämiseen soveltuvin taho katsottiin olevan Kasitieverkosto.

Verkoston puheenjohtajuus siirtyy ensi kesänä Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Linkki loppuraporttiin