Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

10.12.2021

Yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä yhdessä kansainvälisesti

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjesti AGRO SE-VI-Linkkihankkeessa pienmuotoisen kaksipäiväisen työpajan Oulussa 17.-18.11.2021. Tähän osallistuivat hankkeen päätoteuttaja Länsi-Kreikan alueviranomainen ja hankkeen toinen osatoteuttaja Burgosin provinssin hallinto. Työpajassa keskityttiin kehittelemään hankkeessa laadittavaa virtuaalista hautomosuunnitelmaa, joka palvelisi elintarvikealan yhteiskunnallisten yritysten aloittamista ja kehittämistä. Tämä hautomosuunnitelman luonnos on luotu hankkeessa kerättyjen hyvien käytäntöjen ja näistä tehtyjen sovellettavuusarviointien pohjalta.

Suomessa yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole hyvin tunnettu yrittäjyyden muoto. Termistä on monta eri määritelmää, mutta yleisesti yhteiskunnallisessa yrityksessä tuotot käytetään jonkin sosiaalisesti merkityksellisen tavoitteen edistämiseen. Tämä tavoite voi olla sama kuin yrityksen toimintamallissa muutenkin, esim. ruokahävikin vähentäminen, ihmisten hyvinvointia edistävä, työllisyyttä parantava tms. Jokaisessa maassa yhteiskunnallinen yrittäjyys toimii erilaisin tavoin ja keskittyy paikallisiin tarpeisiin, mutta hankkeessa on havaittu paljon yhteisiä ongelmia mm. näkyvyyden kanssa.

Seminaarin aikana myös tutustuttiin paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Osallistujat kävivät tutustumassa paikan päällä Kestävän kehityksen keskuksessa, sekä Poro-Panuman porotilalla tutustumassa yhdistyspohjaiseen ja perinnepohjaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan, jossa huomioidaan monipuolisesti toiminnan eri ulottuvuuksia. Yhdistyksen toiminta herätti kiinnostustaan monipuolisella tarjonnallaan, joissa on kaikissa mukana kiertotalouden kehittäminen samalla.

Erityisesti lounaskahvilan palvelut sekä hävikin vähennyksessä, että vanhusten ruokapalveluna herätti paljon ajatuksia kotiin sovellettavaksi espanjalaisten vieraiden keskuudessa. Kreikkalaiset puolestaan ihannoivat sujuvaa kommunikaatiota ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä eri verkostojen, mutta erityisesti ison kaupungin kanssa. Porotilan pitkä ja inklusiivinen perheperinne ja porojen hyvinvoinnin vaaliminen täyttää yhteiskunnallisen yrittäjyyden piirteitä, ja toiminnan monipuolistaminen porohoidon ulkopuolelle herätti myös paljon kiinnostusta, sillä se ei ole yleistä esim. muiden karja- ja paimeneläinten kanssa Espanjassa tai Kreikassa.

Seminaarissa esiintyivät myös Business Designer Niina Karvinen, sekä Cerveza Micon toimitusjohtaja Juan Cereijo Pecharromán. Karvinen toi yhteiskunnallisten yritysten erikoisaseman esille sekä kansainvälisesti että Suomessa. Hän myös herätti keskustelua sosiaalisen vaikuttavuuden mittaamisesta yritysten toiminnassa ja sen kommunikoinnista ulospäin, joka monesti jää varsinkin Suomessa tekemättä.

Pecharromán esitteli puolestaan panimonsa toimintaa ja kuinka he ottavat sosiaaliset arvot yrityksen toiminnassa vahvasti huomioon. He mm. ostavat raaka-aineensa ainoastaan lähialueen pienyrityksiltä mahdollisuuksien mukaan, sekä palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä tai muutoin vaikeasti työllistyviä ihmisiä. He ovat toimiensa avulla onnistuneet rakentamaan hyvin menestyneen pienartesaanipanimon, joka on voittanut oluillaan kymmeniä kansainvälisiä palkintoja.

Hanke jatkuu vielä tammikuun loppuun asti. Kerätyllä materiaalilla aletaan nyt tekemään suunnitelmapohjaa, sekä common reference framework -pohjaa. Tavoitteena on myös antaa ehdotuksia menettelytavoista ja politiikan muutoksista EU:lle yhteiskunnallisten yritysten toiminnan edistämiseksi.