Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Euregio Karelia

Euregio Karelia yhteistyöalueen logo.

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva yhteistyöalue. Jäsenalueita ovat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Karjalan tasavalta Venäjällä. Euregio Karelia perustettiin vuonna 2000 ja sen tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelia on Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) jäsen ja osa Barentsin euroarktista yhteistyöaluetta.

Euregio Karelia yhteistyön painopisteitä ovat liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin parantaminen, elinkeinoelämän yhteistyön edistäminen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, ympäristöasiat, nuorisoyhteistyö sekä yhteistyötä edistävä koulutus ja tutkimus.

Euregio Karelia hallitus koostuu jäsenalueiden korkeasta poliittisesta ja virkamiesjohdosta ja kokoontuu vuosittain. Euregio Karelia sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Tavoitteena on raja-alueiden kehittämistä edistävien yhteistyösuunnitelmien ja projektien valmistelu ja toteuttaminen, yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen sekä yhteinen edunvalvonta.

Euregio Karelian hallituksen jäsenet Pohjois-Pohjanmaalla ovat
Maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja Juha Pylväs ja maakuntajohtaja Pauli Harju

Euregio Karelian 20-vuotisjuhla 15.12.2020, lue lisää

Tiedote Euregio Karelian 20-vuotisjuhlasta 15.12.2020

Euregio Karelian hallitus koolla Oulussa Pohjois-Pohjanmaan liitossa syyskuussa 2018i

Lisätietoja Euregio Kareliasta