Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Baltic Sea Tourism Forum 2024

The 16th Baltic Sea Tourism Forum will take place in Oulu, Finland on 4-5 June 2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Kestävän kaupunkikehittämisen haku avoinna 5.4.-31.5.2024

 

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
22. huhtikuuta 2024
Rahoitusta haettavana AKKE-hankkeille, jotka kohdentuvat alueellisen TKI-toiminnan tukemiseen

Tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista kriteereistä: – hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä – hanke vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä – hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa Hakuaika on 22.4.2024 – 30.8.2024 klo 15.00. Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä enintään 448 000 e. Lisää AKKE-sivulta.

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
15. huhtikuuta 2024
Connecting Europe Days -tapahtumassa aiheena liikkumisen kestävyys ja resilienssi

Brysselissä järjestettiin 2.-5.4.2024 Connecting Europe Days -päivät. Tapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä EU:n liikennepolitiikan kärkitapahtuma, joka kokoaa yhteen liikennejärjestelmätyön sidosryhmät julkiselta ja yksityiseltä sektorilta keskustelemaan Euroopan yhteisen liikenneverkon kehittämisestä. Tapahtumassa järjestettiin lukuisia paneelikeskusteluja sekä esityksiä EU:n liikennepolitiikan kuumimmista kysymyksistä ja tulevaisuuden trendeistä. Keskiviikkona 3.4.2024 Brysselin lentoasemalla järjestetyn Connecting Europe by Air -tapahtuma avasi Belgian pääministeri Alexander de Croo. Tilaisuudessa puhunut liikennekomissaari Adina Vălean korosti puheenvuorossaan uuden TEN-T-asetuksen merkitystä, kestävien käyttövoimien roolia tulevaisuuden lentoliikenteessä sekä lentoasemien yhdistämistä entistä vahvemmin muuhun liikenneverkkoon. Tilaisuuteen osallistunut maakuntavaltuuston 1.varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi toteaa lentoliikenteen olevan suuressa käyttövoimamurroksessa: ”Sähkön ohella lentoliikenteen käyttövoimissa tulee ottaa huomioon vedyn ja biopolttoaineiden mahdollisuudet. Nämä polttoainemuodot mahdollistavat sähköä paremmin pitkät lentoetäisyydet. EU:ssa on päästävä yhteisymmärrykseen liikenteen energianlähteistä. Sähkö, uusiutuvat biopolttoaineet ja tulevaisuudessa vety tulevat olemaan ratkaisu. Tarvitaan yhdessä eri käyttövoimia ja myös etäisyyksillä on merkitystä parhaan käyttövoiman valinnassa." Paneelikeskusteluissa keskusteltiin muun muassa eurooppalaisen liikenneverkon rahoitustason tulevaisuudesta. Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen merkitystä rajat ylittävän liikenteen kehittämisen kannalta korostettiin laajasti. Suomessa Väylävirasto on hyödyntänyt rahoitusvälinettä on muun muassa Oulu–Laurila-rataosan kehittämisessä. ”EU:n rahoitusvälineissä on siirrettävä painopistettä unionin itäisen rajan huoltovarmuuden ja rajat ylittävän liikenteen kehittämiseen. Tämä on tärkeää etenkin pohjoisten alueiden huoltovarmuuden kannalta. Tällaiset investoinnit edistävät matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittymistä pohjoisessa kaikissa olosuhteissa”, Jussinniemi korostaa. Tapahtuman päätöspäivänä järjestettiin TEN-T-ydinverkkokäytävien foorumit avoimina tilaisuuksina. North Sea Baltic -ydinverkkokäytävän koordinaattori Catherine Trautmann nosti esille ydinverkkokäytävän merkityksen muuttuneen geopoliittisen tilanteen keskiössä. North Sea–Baltic-käytävä kattaa Suomen lisäksimuun muassa Baltian maat, Puolan sekä uudessa TEN-T-asetuksessa myös Ukrainan. Trautmann korosti puheenvuorossaan pohjoisia yhteyksiä sekä eurooppalaisen raideleveyden merkitystä kuljetusketjuille. Syksyllä Perämerenkaaren liikennetapahtumassa Oulussa vieraillut Trautmann painotti Perämeren alueiden olevan strategisesti avainasemassa liikennejärjestelmän toimivuudessa Suomen ja Ruotsin välillä. Lisätietoja: Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, p. 044 588 5577, jouni.jussinniemi@pyhajarvi.fi Lauri Romppainen, maakuntainsinööri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 685 4021, lauri.romppainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
15. huhtikuuta 2024
Vaikuta Interreg-ohjelmien sisältöön nyt

Valmistautuminen vuoden 2027 jälkeiseen monivuotiseen EU-budjettiin ja ohjelmakauteen on täydessä käynnissä. Euroopan komissio on kehottanut kaikkia Interreg-ohjelmia kuulemaan sidosryhmiään saadakseen palautetta tulevaa ohjelmakauden suunnittelua varten. Meidän etumme on, mahdollisimman moni antaa näkemyksensä ja kommentteja, koska sillä vaikutetaan tulevaisuuden rajat ylittäviin ohjelmiin. Vastaamalla voit kertoa, mikä tällä hetkellä toimii hyvin rajat ylittävissä ohjelmissa ja mitä voitaisiin parantaa. Tai haluatko sanoa, millaisia uudistuksia ohjelmat kaipaavat, jotta niiden puitteissa voitaisiin tehdä niitä asioita, joita alueella kaivataan. Tämä on tilaisuutesi antaa panoksesi Interreg Aurora -ohjelman ja Interreg Itämeren ohjelman tulevaisuuteen. Molemmat kyselyt ovat auki 31.5.2024 asti.   Linkki Interreg Aurora -ohjelman kyselyyn: https://www.interregaurora.eu/news-events/consultation-interreg-post2027/ Linkki Interreg Itämeren ohjelman kyselyyn: https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/m5fro0r029dinx/

Näytä kaikki

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Hanke tukee kuntia TE2024-uudistukseen valmistautumisessa. Hankkeen sivulta löytyy kuntakohtaista tietoa sekä palveluiden esittelyjä.

SMART ERA -hanke

SMART Community-led transition for Europe’s Rural Areas. Rahoitus on myönnetty Horisontti Eurooppa -ohjelman Innovation Action osasta.

Lohi Iijokeen -hanke

Hankkeessa edistetään merilohen ja -taimenen palauttamista Iijokeen.