Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Ennakointi ja tilastotieto

Nämä sivut toimivat maakunnallisen tilastopalvelun ja alue- ja kuntatalouden viestintäkanavana ml. VOS 2025 ennakointi

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen hakukierros avoinna 2.4.-31.8.2024

 

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
18. kesäkuuta 2024
Kulttuuripankki laajenee Pohjois-Pohjanmaalle

Vuoden 2023 alussa lanseeratun Pirkanmaan kulttuuripankki -verkkopalvelun jatkokehittämiseen ja laajentamiseen on myönnetty 300 000 euron avustus opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Avustuksen myötä palvelua laajennetaan Pirkanmaan lisäksi kahdeksan muun maakunnan käyttöön. Mukana on myös Pohjois-Pohjanmaa. Alueella käytännön työtä tekevät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki. Pirkanmaan kulttuuripankki on Tampereen kaupungin ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen kulttuurin ja taiteen tekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä taiteilijoiden työllistymistä, näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kulttuurin saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Tällä hetkellä palvelusta löytyy 500 kulttuurin ja taiteen tekijää ja yli 400 tilattavaa kulttuuri- ja taidepalvelua. Käyttäjien kokemukset palvelusta ovat olleet positiivisia. Kulttuuripankki löytyy osoitteesta kulttuuripankki.fi. "Pohjois-Pohjanmaalle on jo pitkään toivottu helppokäyttöistä verkkoalustaa, josta eri toimijat voivat hankkia kulttuuri- ja taidealan palveluja omiin tarpeisiinsa. Kulttuuripankki vastaa juuri tähän toiveeseen", kertoo kulttuurin erityisasiantuntija Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Avustus myönnettiin Tampereen kaupungille. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupunki, joka on vetovastuussa Uudenmaan alueesta yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Uudenmaan liiton kanssa, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Lisätietoja: Kulttuuripankki.fi verkkosivusto Tampereen kaupungin verkkosivujen uutinen Kulttuuripankin laajentamisesta. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Auli Suorsa, erityisasiantuntija kulttuuri p. 050-386 8443, auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi Tampereen kaupunki: Anna Szalay, kehittämispäällikkö p. 044 481 1774, anna.szalay@tampere.fi Kuvassa Raahen puhallinorkesteri Pekanpäivillä. Kuva Leena Törmälä.

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
7. kesäkuuta 2024
Satama-asiat esillä Itämeren merityöryhmän kokouksessa Oulussa

Euroopan merellisten reuna-alueiden yhteistyöjärjestö CPMR:n Itämeren komission merityöryhmä kokoontui 3.-4.6 kokoukseen Oulussa. Kokouksen aiheena oli Itämeren satamien rooli. Tilaisuudessa kuultiin mm. entisen Puolustusvoimien tiedustelupäällikön, kansanedustaja Pekka Toverin katsaus Itämeren turvallisuustilanteeseen sekä esityksiä Oulun ja Tukholman satamista sekä Raahen seudulta. Uudessa TEN-T -asetuksessa Oulun satama nousi kattavalta verkolta ydinverkolle. ” Satamat ovat olleet tärkeä aihe merityöryhmän asialistalla tällä EU-mandaattikaudella ja niiden merkitys tulee Itämeren turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi entisestään korostumaan tulevaisuudessa. On myös tärkeää turvata riittävä CEF-rahoitustaso satamien investointien tueksi. Keskeisten kumppanialueidemme osallistuminen merityöryhmän kokoukseen Oulussa oli erityisen arvokasta.”, toteaa merityöryhmän puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro. Tiistaina 4.6 merityöryhmä teki vierailun Raahen satamaan, missä esiteltiin sataman roolia Pohjois-Pohjanmaan energiamurroksen ja tuulivoimakuljetusten keskiössä. Raahen satama on kasvanut tuulivoimakuljetusten myötä yhdeksi Suomen vilkkaimmista satamista. ”Käynti Raahen satamassa oli mielenkiintoinen kokemus kumppanialueiden edustajille nähdä monipuolisen energia- ja kiertotaloussataman toimintaa käytännössä.”, Nurro jatkaa. Euroopan merellisten reuna-alueiden yhteistyöjärjestö CPMR on kaikkiaan 24 maassa toimiva 150 alueen välinen kansainvälinen yhteistyöjärjestö, joka jakautuu kuuteen alueelliseen komissioon. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii aktiivisesti CPMR:n Itämeren komissiossa yhdessä muiden jäsenalueiden kanssa Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Virosta.

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
6. kesäkuuta 2024
EAKR -ryhmähankkeiden muutoshakemusten toteuttaminen viivästyy

Ryhmähankkeiden muutoshakemusten tekeminen EURA 2021 -järjestelmässä on mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön tämän hetkisen arvion mukaan vasta loppusyksystä, loka-marraskuussa 2024. Hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, jotta aikataulu ei entisestään viivästyisi. Hallintoviranomainen on ohjeistanut välittäviä toimielimiä (=rahoittavia viranomaisia) muutoshakemusten poikkeusmenettelystä. Tuensaaja voi hallintolain 20 §:n nojalla saada muutoshakemuksen vireille vapaamuotoisesti välittävässä toimielimessä, koska se ei ole ollut mahdollista rahoituslain säädetyllä tavalla EURA2021 -järjestelmän avulla. Vapaamuotoisen tarkasti muutokset yksilöivän muutoshakemuksen voi saada vireille toimittamalla se välittävän toimielimen kirjaamoon ennen halutun muutoksen toimeenpanon alkamista ja voimassa olevan tukipäätöksen mukaisen toteuttamisajan päättymistä. Vapaamuotoisen muutoshakemuksen osalta on hyvä olla yhteydessä rahoittajaan ennen muutoshakemuksen vireille saattamista. Rahoittaja ohjeistaa tarkemmin hankekohtaisesti muutoshakemuksen tekemiseen liittyvät toimenpiteet.

Näytä kaikki

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Hanke tukee kuntia TE2024-uudistukseen valmistautumisessa. Hankkeen sivulta löytyy kuntakohtaista tietoa sekä palveluiden esittelyjä.

SMART ERA -hanke

SMART Community-led transition for Europe’s Rural Areas. Rahoitus on myönnetty Horisontti Eurooppa -ohjelman Innovation Action osasta.

Lohi Iijokeen -hanke

Hankkeessa edistetään merilohen ja -taimenen palauttamista Iijokeen.

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki