Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Baltic Sea Tourism Forum 2024

The 16th Baltic Sea Tourism Forum will take place in Oulu, Finland on 4-5 June 2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Seuraava EAKR -hankkeiden hakukierros on suunniteltu avattavan touko-kesäkuussa 2024. Hakukierroksen aikataulu tarkentuu kevään aikana.

 

Ilmoitustaulu

20. helmikuuta 2024
Tarjouspyyntö: Radio-ohjelmakampanja EU-vaaleihin liittyen

Pohjois-Pohjanmaan liiton pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste -hankkeessa toteutettavasta radio-ohjelmakampanjasta (ohjelmasarjasta), joka julkaistaan ennen Euroopan unionin parlamenttivaaleja huhti-toukokuussa 2024. Tarjous liitteineen tulee jättää 5.3.2024 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyyntö 20.2.2024, Liite 1: EU-vaaleihin liittyvän radio-ohjelman konseptin kuvaus  

Ajankohtaista

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
1. maaliskuuta 2024
Vahvaa kokemusta ja osaamista tarjolla Pohjois-Pohjanmaan liittoon – Hallintojohtajan virkaan 23 hakijaa

Pohjois-Pohjanmaan hallintojohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 23 hakijaa. Haku päättyi perjantaina 1.3.2024 kello 15.00. Maakuntajohtaja Jussi Rämet on ilahtunut siitä, että Pohjois-Pohjanmaan liitto työpaikkana kiinnostaa kokeneita ja osaavia hakijoita. – Virkaan hakeneilta löytyy sekä hallinnollista että laajaa kunnallisalan kokemusta. Uskon, että valinta ei tule olemaan helppo, mutta arvioisin, että voimme löytää hyvän hallintojohtajan hakijoista, hän toteaa. Myös maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo toteaa hakijoiden joukon olevan laadukas. – Tarjolla on hyvä ja edustava joukko. Tästä eteenpäin prosessi etenee suunnitelmien mukaisesti ja maakuntahallitus käy keskustelua valinnasta. Haastatteluun kutsuttavat hakijat valitaan maakuntahallituksen kokouksessa maaliskuussa. Rekrytoinnista vastaavaan valmisteluryhmään kuuluvat maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto, maakuntajohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Tarkoitus on, että maakuntahallitus päättää hallintojohtajan valinnasta huhtikuussa. Hallintojohtaja toimii maakunnan hallinnon vastuualueen johtajana. Tehtäviin kuuluvat luottamushenkilöhallinto, liiton sisäiset palvelut sekä aluekehitysrahoituksen maksatustehtävät. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännön kokemus vastuualueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä ja johtamiskokemus. – Pohjois-Pohjanmaan liiton kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeää, että uudella hallintojohtajalla on valmiudet omaksua nopeasti oman vastuualueen tehtävät ja tukea liiton muita vastuualueita vaativassa työssä, Jussi Rämet toteaa. Virka täytetään 1.8.2024 alkaen. Nykyinen hallintojohtaja Riitta Pitkänen jää eläkkeelle elokuussa 2024. Pohjois-Pohjanmaan liitto on 30 kunnan muodostama kuntayhtymä, jossa työskentelee noin 50 asiantuntijaa. Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen ja EU-ohjelmien valmistelu, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen. Liitolta voi hakea rahoitusta maakuntaohjelman ja EU-ohjelmien tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Hallintojohtajan virkaan hakivat: oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Juha Savela, Espoo maa- ja metsätaloustieteen maisteri Juho Rönty, Oulu kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Marko Selin, Oulu kauppatieteiden maisteri Jyri Korvala, Oulu filosofian maisteri Jarmo Korhonen, Oulu terveystieteiden maisteri Johanna Patanen, Kalajoki kauppatieteiden maisteri Marko Kreus, Oulu kauppatieteiden maisteri Ulla-Kristiina Alin, Nivala kauppatieteiden tohtori, hallintotieteiden maisteri Seppo Määttä, Oulu tradenomi YAMK Sirpa Heiskanen, Kilpua filosofian maisteri Jaakko Alavuotunki, Oulu filosofian maisteri Henna-Mari Laurila, Varjakka yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Bergman, Oulu kasvatustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri Eva Raudasoja, Oulu filosofian maisteri…

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
1. maaliskuuta 2024
Pohjois-Suomen neuvottelukunta isojen tulevaisuuden linjauksien sekä edunvalvonnan äärellä

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 29. helmikuuta 2024. Pohjois-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Pohjois-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Vuonna 2024 puheenjohtajamaakuntana toimii Keski-Pohjanmaan liitto. Pohjoisen Ohjelman valmistelutilanne Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan Vahva ja välittävä Suomi on kirjattu, että hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman. Laadittavan ohjelman tavoitteena on Pohjois-Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä vahvistaa turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon.  Valtionvarainministerin valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo toi neuvottelukunnan kokoukseen valtioneuvoston terveiset ja avasi Pohjoisen ohjelmalle asetettuja tavoitteita sekä valmistelutilannetta. "On hienoa, että Pohjois-Suomi on yhdessä kehittämässä aluettaan. Meillä on paljon annettavaa", Slunga-Poutsalo totesi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien EU-parlamenttivaalien tavoitteet Pohjois-Suomen neuvottelukunta käsitteli luonnosta Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien keskeisimmistä viesteistä ja tavoitteista EU-vaaleihin ja tulevien europarlamentaarikkojen työhön. Evästyskeskustelussa nostettiin esille alue-, rakenne-, maatalous- ja metsäpolitiikan sekä ilmastopolitiikan tärkeys Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille. Kärkiviestejä EU-vaalien vaikuttamisessa ovat myös liikenne- ja logistiikka, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikka sekä koulutuspolitiikka ja osaavan työvoiman saatavuus. Pohjoisen liikennestrategia 2024 Pohjoisen liikennestrategia 2036 on Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien yhteinen strateginen tahtotila alueen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Strategiassa keskitytään ylimaakunnallisiin liikennejärjestelmän kysymyksiin, jotka ovat merkitykseltään yhteisiä Pohjois-Suomelle. Erityisesti on huomioitu pohjoiselle ominaiset ja muusta Suomesta poikkeavat näkökulmat. Neuvottelukunta merkitsi valmistelun tilanteen tiedoksi ja viitoitti valmisteluun strategisten tavoitteiden alueellisen tasapainon tarkentamista ja tärkeyttä. Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan Lapin liittojen johtavat luottamushenkilöt ja maakuntajohtajat. Lisäksi alueen kansanedustajat osallistuvat kokouksiin. Neuvottelukunta edistää Pohjois-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisätietoa antavat: maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, p. 040 140 8995, jyrki.kaiponen(at)keski-pohjanmaa.fi maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 358 40 586 3877, jussi.ramet(at)pohjois-pohjanmaa.fi maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen, p. 040 539 5090, riikka.pirkkalainen(at)kainuunliitto.fi maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
29. helmikuuta 2024
Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon sekä sähkönsiirron ilmastovaikutuksia on tarkasteltu EMMI-hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen 2. työpaketissa tarkasteltiin tuulivoimatuotannon ja sähkönsiirron ilmastovaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa, sekä aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutuksia yleisellä tasolla. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaprosessi on käynnissä. Juuri on päättynyt viranomaisehdotusvaiheen kuuleminen. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen johtava tuulivoimamaakunta. Noin 40 % Suomen tuulivoimasta tuotetaan täällä. Perustuen kattaviin selvityksiin, viranomaisehdotusvaiheessa on osoitettu uusia tuulivoima-alueita yhteensä 61 kappaletta, yhteensä noin ​1 705 km2. Vaikutusten arviointi kaavoituksessa perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä -asetukseen. Arviointi on olennainen osa kaavoitusta ja sen tarkoituksena on tuottaa kaavan valmisteluun ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen ja päätöksenteon tarvitsemaa tietoa. EMMI-hankkeen TP 2 -selvitys tilattiin tarkentamaan vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointia ilmastovaikutusten osalta. Työn asiantuntijapalveluntarjoajana toimi Ramboll Finland Oy ja työtä sparrasi ulkopuolisista asiantuntijoista koostunut ryhmä. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kaavatiimin kanssa. Aurinkovoimahankkeita on Pohjois-Pohjanmaallakin useita vireillä. Aurinkovoimaa ei ohjata maakuntakaavoituksessa, vaan kuntakohtaisten ohjausvälineiden kautta. Selvityksessä tuodaan tietoa ohjauksen tilanteesta ja vireillä olevasta kehityksestä. Tuloksia saatiin aurinkovoiman ilmastovaikutuksista hehtaaria kohden eri maankäyttömuodoissa. Hankkeita tarkasteltiin koko elinkaaren ajalta, maankäytön muutokset huomioiden. Tulokset kertovat sekä positiiviset että negatiiviset ilmastovaikutukset. Uusiutuvan energiatuotannon hankkeilla on merkitystä energiasektorin päästöihin, mutta toisaalta metsien hiilinieluihin ja -varastoihin. Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa suuri osa tuulivoimahankkeista sijoittuu havu- ja sekametsiin. Työssä käytetyt laskentaperiaatteet on avattu. On huomioitava, että mikään laskentamenetelmä ei ole kaiken kattava ja tulokset sisältävät epävarmuuksia. Sähköntuotannon päästökerroin eri skenaarioilla vaihtelee huomattavasti, mikä vaikuttaa lopputulokseen. Lisäksi on huomioitava, että tulokset eivät huomioi luonnonmonimuotoisuutta tai muita ympäristövaikutuksia. EMMI-hankkeen tulosseminaarissa 28.2.2024 oli läsnä 88 kuulijaa. Suunnittelujohtaja Markus Erkkilän mukaan selvityksen tuloksia hyödynnetään maakuntakaavatyössä ja alueen kehittämisessä, ja sen toivotaan hyödyttävän myös kuntia omassa työssään. Selvitys on ladattavissa EMMI-hankkeen sivuilta: https://lnkd.in/gpuyJX-J  Lisätiedot: Ritva Isomäki, erityisasiantuntija, projektipäällikkö ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Näytä kaikki

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Hanke tukee kuntia TE2024-uudistukseen valmistautumisessa. Hankkeen sivulta löytyy kuntakohtaista tietoa sekä palveluiden esittelyjä.

SMART ERA -hanke

SMART Community-led transition for Europe’s Rural Areas. Rahoitus on myönnetty Horisontti Eurooppa -ohjelman Innovation Action osasta.

Lohi Iijokeen -hanke

Hankkeessa edistetään merilohen ja -taimenen palauttamista Iijokeen.

Kokoukset
& tapahtumat

21.maaliskuu 2024
Keskustelutilaisuus: Kulttuuri osana elintapaohjausta

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut hyvinvointialueita huomioimaan elintapaohjauksen suunnittelussa kulttuurihyvinvoinnin. Tilaisuudessa käymme keskustelua miten kulttuuri nivotaan luonnolliseksi osaksi Pohjois-Pohjanmaalla tehtävää elintapaohjausta.

Näytä kaikki