Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 7.-8.11.2022

Ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Ensimmäinen hakukierros on avautunut.

Haku avoinna 16.5.-31.8.2022

Ilmoitustaulu

27. kesäkuuta 2022
Tarjouspyyntö: Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne seudullisesti merkittävän tuulivoiman maisemavaikutusten selvittämisestä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimista varten. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan liittoon pe 12.8.2022 kello 14.00 mennessä. Tarjouspyyntö

20. kesäkuuta 2022
Toimistomme on kiinni heinäkuussa

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimisto on kiinni kesälomien keskittämisen vuoksi 4.–31.7.2022. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

8. kesäkuuta 2022
Uudelleen haettavana: Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen määräaikaisen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖN tehtävä

Pohjois-Pohjanmaan liitto julistaa uudelleen haettavaksi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖN työsopimussuhteisen tehtävän ajalle 1.9.2022–31.12.2024. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan kuntien tukeminen sekä tiedon tuottaminen kunnille TE2024-uudistuksen organisoimiseksi hankkeen kokonaiskoordinaatiosta ja siihen liittyvästä kuntayhteistyöstä vastaaminen hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaaminen hankkeen hallinnointi ja raportointi sidosryhmäyhteistyö. Hankkeen aikana tehdään kuntien tarpeisiin pohjautuvia selvityksiä mm. työ- ja elinkeinopalveluiden…

21. tammikuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun…

Ajankohtaista

28. kesäkuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma ja JTF-ohjelmaehdotus lausuntokierroksella 8.8.2022 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan pyydetään lausuntoja.  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja JTF-ohjelmaehdotuksesta ja samalla myös maakuntien siirtymäsuunnitelmista sekä ohjelman ympäristöselostuksesta 8.8.2022 mennessä. Suomessa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.  Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:n tehtävänä on vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työvoiman sopeuttamiseksi alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat. Maakuntien oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat liitetään osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan 119,4 milj. € JTF-rahoitusta. Rahasto on 33,5 % maakunnan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta. Rahoittajina tulevat toimimaan Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Koko Suomen JTF+valtio -rahoituksen määrä on 644 milj. €. JTF-rahoitus tullaan käyttämään maakunnassa Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman hyväksyy EU-komissio. Lausuntopyyntö: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat sekä ympäristöselostus Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

23. kesäkuuta 2022
Ennakkokutsu: Kokemusten vaihto akkujen arvoketjusta 22. syyskuuta 2022

Battery Region kutsuu kaikki kiinnostuneet tilaisuuteen rajat ylittävään kokemusten vaihtoon ja alueellisen tiedon levittämiseen. Hankkeessa on tarkasteltu akkujen arvoketjun osaamisen tarvetta ja koulutustarjontaa Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa. Suomen tuloksia voi jo nyt tarkastella Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivujen hankesivuilta. Tilaisuudessa akkuarvoketjun kosketuspintaa omaavat muut projektit ja yritykset molemmin puolin rajaa kertovat työstään ja tuloksistaan. Tule kuuntelemaan päätelmiämme ja vaihtamaan kokemuksia muiden kanssa paikan päällä Skellefteåssa tai etäyhteydellä. Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuudesta: www.batteryregion.eu.

23. kesäkuuta 2022
Osallisuutta järjestötyöstä! Vuoden 2022 järjestötekopalkinnon teemana osallisuuden kokemus

Maakunnassa tehtävää järjestötyötä nostetaan esiin vuosittain jaettavalla Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnolla. Tämän vuoden teemaksi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta valitsi osallisuuden kokemuksen. Haussa on siis järjestöteko, jonka myötä kohderyhmän hyvinvointi ja osallisuuden tunne on vahvistunut. ” Palkinto jaetaan nyt neljännen kerran. Sen kautta järjestö tai yhdistys voi tuoda omaa toimintaansa laajempaan tietoisuuteen. Toivomme runsasta määrää monipuolisia ehdotuksia” sanoo strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ehdokkaiden ilmoittaminen avataan syyskuun alussa. Palkinnon saajan valitsee maakuntahallitus ja palkinnon jako tapahtuu marraskuussa pidettävillä maakuntapäivillä. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Lisätietoja: Järjestötekopalkinto ja järjestöneuvottelukunnan toiminta (Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut) Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola / Pohjois-Pohjanmaan kylät ry / p. 040-551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi Strategiapäällikkö, neuvottelukunnan sihteeri / Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 050-301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi   Vuoden 2021 järjestötekopalkinnon saivat Raution kyläyhdistys ry ja Raution kauppaosuuskunta yhteisöllisestä toiminnasta kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. (Kuva kyläkauppa Raution fb-sivu).

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media