Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Baltic Sea Tourism Forum 2024

The 16th Baltic Sea Tourism Forum will take place in Oulu, Finland on 4-5 June 2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Kestävän kaupunkikehittämisen haku avoinna 5.4.-31.5.2024

 

Ilmoitustaulu

7. toukokuuta 2024
Tarjouspyyntö: Kuntien ja työllisyysalueiden riskienhallinta TE2024-uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla -asiantuntijapalvelu

Tarjouspyyntö Kuntien ja työllisyysalueiden riskienhallinta TE2024-uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla -asiantuntijapalvelusta. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava 13.5.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 22.5.2024.2024 kello 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Tarjouspyyntöasiakirja

2. toukokuuta 2024
Tarjouspyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ laatiminen ja valmisteluprosessin fasilitointi

Ohessa tarjouspyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ laatimisesta ja valmisteluprosessin fasilitoinnista. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava 10.5.2024 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@pohjois-pohjanmaa.fi. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 24.5.2024 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Tarjouspyyntöasiakirja Lisätietopyynnöt ja vastaukset Strategia halutaan tuottaa Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöhallinnon, kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien sekä liiton henkilöstön kanssa. Kuinka monta henkilöä tämä tarkoittaa…

Ajankohtaista

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
16. toukokuuta 2024
Maakuntien liittojen kannanotto Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun

Maakuntien elinvoima kasvaa kulttuurista ja luovista aloista Manner-Suomen maakuntien liittojen yhteiskokous pidettiin Turussa 14.5.2024. Suomen 18 maakuntaliittoa antoivat yhteisen kannanoton Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun. Pääministeri Orpon hallituksen käynnistämän Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa esitetään tulevaisuuskuvan lisäksi toimet, joilla tavoitteisiin päästään. Maakuntien liittojen kannanotossa muistutetaan, että kulttuuritoiminnan tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Tässä työssä kaikki maakunnat haluavat olla mukana. Maakuntien liitojen kannanoton kärkiä ovat seuraavat asiat: Taide ja kulttuuri on työtä ja elinkeino. Luovan alan ammattilaisten monipuolinen työnkuva tulee tunnustaa ja huomioida työelämässä ja yhteiskunnan järjestelmissä. Vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja kulttuurikasvatuksen edellytykset tulee varmistaa positiivisen tulevaisuuskehityksen toteutumiseksi. Taidetta ja kulttuuria tulee tukea tasapuolisesti koko Suomen alueella. Kuntien mahdollisuus tuottaa kulttuuripalveluita laadukkaasti myös pienissä kunnissa ja maaseutualueilla vaatii valtiolta pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja taloudellista tukea.   Manner-Suomen maakuntien liittojen kannanotto kokonaisuudessaan.   Lisätiedot: Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995, jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi Maakuntajohtaja Jussi Rämet+358 40 586 3877,   jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
14. toukokuuta 2024
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoustiedote 13.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto kokoontui maanantaina 13.5.2024. Kokousta johti ensimmäinen varapuheenjohtaja Sami Kemi Siikalatvalta. Kokouksessa nuorisovaltuusto päätti laatia kaksi kannanottoa. Ensimmäinen niistä koskee lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamista. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on esittänyt kutsun Suomen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustoille yhteisen kannanoton tekemiseksi lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamiseksi.  Kannanotto valmistellaan kesäkuussa 2024. Toisen kannanoton nuorisovaltuusto tekee toukokuun loppuun mennessä. Nuorisovaltuusto valtuutti puheenjohtajiston valmistelemaan kannanoton ulkoministeriölle, liittyen Barentsin alueen nuorisovaltuuston (BRYC) toiminnan jatkuvuuteen ja resurssointiin. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto valitsi Pohteen yhdyspintalautakunnan jäseneksi Jere Viinamäen Iistä. Myös Norjan Bodössä 19.-22.9. pidettävään BRYC:n vuositapaamiseen, Generation Barents -tapahtumaan, valittiin edustajat. Nuorisovaltuustoa tapahtumassa edustavat puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja Liina Mäkelä Oulaisista, 1. varapuheenjohtaja Sami Kemi Siikalatvalta ja 2. varapuheenjohtaja Jere Jämsä Nivalasta sekä nuorisovaltuuston varajäsen Elmiina Hyytinen Kuusamosta. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustossa on edustus kaikista maakunnan kunnista. Nuorisovaltuustossa toimivat edustajat, yhteensä 30, ovat toiselta asteen opiskelijoita ja yläkoululaisia. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa. Hyvinvointialueen lakisääteisen nuorisovaltuuston toiminnasta vastaa Pohde, mutta Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa kahdesta kokouksesta solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tutustu nuorisovaltuuston kotisivuihin.

Pojois-Pohjanmaa | Council of Oulu region
26. huhtikuuta 2024
Kulttuurikenno hankkeen taidepilottien tulokset nyt kehittämistarinan muodossa

Millainen on oma luontosuhteeni? Mitä kotiseutu minulle merkitsee? Miten tunteita voi käsitellä ja ilmaista taiteen keinoin? Miten taide voi lisätä  kuntalaisten osallisuutta?  Voisiko taide olla osa meidän kaikkien arkielämää? Mitä on taide? Voiko kuka vaan tehdä taidetta?  Voisiko taiteen keinoin tehdä kehittämistyötä? Esimerkiksi näitä kysymyksiä mietittiin ja niihin vastauksia etsittiin juuri päättyneessä Kulttuurikenno -hankkeessa ja sen taidepiloteissa. Vuoden 2023 aikana Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin kuusi kuntien kehittämistarpeisiin vastaavaa taidepilottia. Niissä oli kaikkiaan 97 taidepajaa, ja niiden tuotoksena syntyi 29 taideosta ja tapahtumaa. Pilotteja toteuttamassa oli 17 taiteilijaa ja mukana osallistumassa lähes 3000 kuntalaista. Kustakin pilotista tehtiin myös videoita. Kaikki tämän mittavan työn tulokset on nyt koottu kehittämistarinaksi tarinakartan avulla. Löydät sen täältä: Taiteen rohkeaa tekemistä ja kokemista Pohjois-Pohjanmaalla (arcgis.com) Ota mukava asento, klikkaan itsesi kartalle ja lähde tutustumaan Pohjois-Pohjanmaanhan uudella tavalla! Kehittämistarinasta voit lukea vaikka Pyhännällä Osiensa Summa taideteoksen julkistamistilaisuudessa Katja Koskela pitämän hienon puheen, josta tässä pieni näyte: " Pienelle paikkakunnalle taiteella on iso merkitys. Siihen voi osallistua kaikenikäiset. Tähänkään mosaiikkityöhön ei ollut ikärajaa, vaan kaikki olivat tervetulleita sitä tekemään. Pistin heti merkille sen, miten tällainen yhteinen projekti yhdisti meitä kuntalaisia." Kulttuurikenno hankeen muut tulokset ja loppuraportin löydät Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta: Kulttuurikenno -hanke – Pohjois-Pohjanmaan liitto Kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita kuntien kulttuurivastaavia, taitelijoita, muita yhteistyökumppaneita ja pilotteihin osallistuneita kuntalaisia.   Osiensa summa taidepilotissa tehtiin taidepajoissa kuntalaisten valitsemista aiheista seinämosaiikkiteoksia. Tässä on valmistumassa mustikkateos Vihannin nuorisotilaan Raahessa. Taidepilotista vastasivat taiteilijat Jenny Grönholm ja Jass Kaselaan. Kuva Auli Suorsa.   Pohjois-Pohjanmaan liitto toteutti 2022- 2/2024 aikana Kulttuurikenno, yhteistyötä ja vaikuttavuutta ​kulttuuripalveluihin –hankkeella kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeesta: Kulttuurikenno Facebook ja Instagram Erityisasiantuntija, kulttuuri ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, puh 050-3868443 s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi  

Näytä kaikki

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke

Hanke tukee kuntia TE2024-uudistukseen valmistautumisessa. Hankkeen sivulta löytyy kuntakohtaista tietoa sekä palveluiden esittelyjä.

SMART ERA -hanke

SMART Community-led transition for Europe’s Rural Areas. Rahoitus on myönnetty Horisontti Eurooppa -ohjelman Innovation Action osasta.

Lohi Iijokeen -hanke

Hankkeessa edistetään merilohen ja -taimenen palauttamista Iijokeen.

Kokoukset
& tapahtumat

Baltic Sea Tourism Forum 2024
4.kesäkuu 2024 - 5.kesäkuu 2024
Baltic Sea Tourism Forum 2024

The 16th Baltic Sea Tourism Forum will take place in Oulu, Finland on 4-5 June 2024. EUSBSR Policy Area Tourism is hosting the #BSTF2024 with support from: Ministry for [...]

Näytä kaikki