Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

27.04.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 27.4.2022 Oulussa. Kokouksessa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta esitteli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2022–2025. Lisätietoja maakuntaohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli maaseuturahaston tilastoja vuodelta 2021 sekä maatalouden huoltovarmuuspakettia.

Koontitunnukset käyttöön hankkeiden rahoittamisessa
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021–2024 kehittämisteemat ja painopisteet on eritelty koontitunnuksiksi seurannan järjestämiseksi.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ajankohtainen tilanne
Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä JTF-rahaston ajankohtaisista asioista. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hyväksymistä Euroopan komissiossa odotetaan Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta 12.5. 2022 pidettävään avaustilaisuuteen mennessä.  EURA 2021 -ohjelman avautuminen varmistuu lähiaikoina. Do No Significant Harm (DNSH) -arviointi on lisätty yleiseksi valintaperusteeksi Euroopan aluekehitysrahasto toimintalinjan kolmen mukaisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin sekä yritysten kehittämisavustuksiin.  JTF:n oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat ovat Euroopan komission käsittelyssä. Palautetta odotetaan huhti-toukokuun vaihteessa. Palautetta odotetaan myös terminaali-investointien tukikelpoisuudesta.Älykkään erikoistumisen mahdollistavat edellytykset on toimitettu EU-komission tarkasteluun vasta huhtikuun alussa.

Hankehaut käynnistymässä
Pohjois-Pohjanmaan liiton hankehaku avautuu heti, kun EURA 2021 -järjestelmä sen mahdollistaa. Ennakoitu avautumisajankohta toukokuun alussa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on suunnitellut yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa elinkeinoelämäverkottuneiden toimintaympäristön kehittämisavustusten hakua syys-lokakuulle 2022. Samaan aikaan avattaisiin normaalit kehittämisavustushakemukset.

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) -teemassa. Haussa on mahdollisuus hakea valmisteluhankkeita liittyen uudistuvaan valmistavaan teollisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä kestäviin ja älykkäisiin elinympäristöihin. Teema luo paremmat valmiudet alueellisille TKI-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankehaun tuloksia
Maaliskuun lopussa päättyneessä hankehaussa jätettiin kuusi Pohjois-Pohjanmaalle ESR:n erityistavoitteisiin kohdentuvaa REACT-EU-hakemusta. Hakemuksilla haettiin tukea yli 1,1 miljoonaa euroa.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 24.5.2022.