Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Maakuntaohjelma 2022–2025

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 toimeenpanon kick off -tilaisuus 17.3.2022

Tilaisuuden ohjelma

Tallenne tilaisuudesta

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025

Maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu alkoi maakuntahallituksen käynnistettyä uuden ohjelmatyön lokakuussa 2020. Ohjelman sisällöt ja valinnat valmisteltiin ilmiöpohjaisella lähestymistavalla, osallistavassa prosessissa, johon ovat osallistuneet lukuisat toimijat, organisaatiot, kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaat. Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu osana valmisteluprosessia liiton oman työnä. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022–2025 joulukuussa 2021. 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on monella tavalla uuden edessä. Maailmalla, Suomessa ja maakunnassamme vaikuttavat muutosvoimat haastavat meitä kaikkia. Maakuntaohjelmassa haemme uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoittelemme joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Pohjois-Pohjanmaan liitto haastaa kaikki toimijat innovoimaan ja toimeenpanemaan ohjelman tavoitteita. Yhdessä tekeminen luo edellytykset kestäville kumppanuuksille.


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 ympäristöselostus

Lisätiedot:

Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi
Ympäristöselostus: erityisasiantuntija Ari Näpänkangas, p. 050 433 3950, ari.napankangas@pohjois-pohjanmaa.fi