Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

15.04.2024

Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 15. huhtikuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille pohjoisen ohjelman valmistelun, kansanedustajatapaamisen 25.4.2024 sekä IP-alueen EU-parlamenttivaalitavoitteet.

Toni Saranpää Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajaksi

Maakuntahallitus valitsi yksimielisesti hallintojohtajan virkaan FM Toni Saranpään.

Haastatteluryhmän mukaan Saranpään vahva kokemus ja osaaminen hallintojohtajan tehtävistä kunnissa ja kuntayhtymässä, hyvä kunnallisen toimintaympäristön tuntemus ja kunnallistalouden osaaminen, erinomainen kunta- ja hallintolain tuntemus, hyvä aluekehityslainsäädännön tuntemus, erinomainen suomen ja englannin kielen ja virkamiestasoinen ruotsin kielen taito sekä haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet puolsivat Saranpään valintaa.

Saranpää toimii tällä hetkellä Kempeleen kunnan hallintojohtajana. Vuosina 2010–2019 hän työskenteli Pohjois-Pohjanmaan liitossa mm. hallintojohtajana ja -päällikkönä. Hän on toiminut myös Ylivieskan kaupungin hallintojohtajana.

Hallintojohtajan virka tuli avoimeksi nykyisen hallintojohtajan eron myötä 1.9.2024 lähtien. Määräaikaan mennessä hallintojohtajan virkaan tuli yhteensä 23 hakemusta, joista haastateltiin viisi hakijaa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ valmistelu käyntiin

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ valmistelun päätettiin käynnistää. Tavoiteaikataulun mukaisesti uusi strategia valmistuu vuoden 2024 lopussa. Nykyisen strategian toteutusaika päättyy kuluvan vuoden loppuun. Strategian uudistaminen on tarpeellista toimintaympäristössä tapahtuneiden merkittävien muutosten vuoksi. Maakunnat ja kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät muutoksen hallintaa ja strategista asemointia. Strategian uudistamisen pohjana toimii nykyisen strategian seuranta- ja vaikuttavuustutkimus ja sen suositukset.

Tavoiteltava aluerakenne 2050 ilmaisee pohjoispohjalaisen tahtotilan tulevaisuudesta

Pohjois-Pohjanmaan tavoiteltavan aluerakenteen 2050 aineisto hyväksyttiin.  Aluerakennetarkastelu on tehty uuden energia ja ilmastovaihemaakuntakaavaan valmistelun yhteydessä rinnan ympäristöministeriön vetämän kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön kanssa. Maakunnallinen aluerakennetyö täydentää kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön tietoja Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta. Se luo omaehtoisen Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuskuvan. Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne 2050 raportti sekä teema- ja yhdistelmäkartat toimivat täydentävänä tietopohjana energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheessa sekä loppuvuodesta 2024 alkavassa uuden maakuntaohjelman valmistelussa.


EMMI-hankkeessa selvitettiin sähkönsiirron ilmastovaikutuksia

Pohjois-Pohjanmaan liitossa toteutetussa EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi -hankkeen toisessa työpaketissa selvitettiin Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan merkittyjen tuulivoimahankkeiden ja niihin liittyvän sähkönsiirron ilmastovaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Lisäksi selvitettiin aurinkovoimatuotannon ilmastovaikutuksia yleisellä tasolla. Lisätietoa löytyy EMMI-hankkeen verkkosivuilta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/emmi/


Karelia ENI CBC -ohjelman yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Karelia ENI CBC -ohjelmaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 25.3.2024. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia ENI CBC -ohjelman hallintoviranomaisena. Tehtävät Karelia ENI CBC -ohjelmassa päättyvät pysyvästi asteittain 30.6.2025 mennessä.

Jäsenmuutoksia

  • Maakuntahallitus nimesi Nuorten Ystävät ry:n edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan Arja Sutelan tilalle Raija Näpän.
  • Maakuntahallitus nimesi koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään Koulutuskuntayhtymä OSAO:n edustaja Jarmo Paloniemen varajäseneksi Antti Rovamon.

Lyhyesti

  • Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2020–2024 seuranta- ja vaikuttavuustutkimus.
  • Uudistettu etätyöohje hyväksyttiin käyttöön ajalle 1.5.–31.12.2024.
  • Merkittiin osavuosikatsaus 1/2024 tiedoksi.
  • Päätettiin laskujen hyväksyjät 15.4.2024 alkaen.
  • Nimettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajiksi CPMR:n Itämeren komission Energia- ja ilmastotyöryhmään Esa Aalto (jäsen) ja Miika Heikkilä (varajäsen) vuoden 2025 loppuun asti.
  • Maakuntahallituksen 13.5.2024 kokous siirrettiin pidettäväksi maanantaina 6.5.2024.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 5.3.–4.2024
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 5.3.–4.2024

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista