Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uutiset

21.09.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta rahoitetut uudet hankkeet

16.9.2021 on päätetty rahoittaa kaksi uutta AKKE-hanketta:

Syötteen matkailualueen Master Pian ja investointisuunnitelma
Pudasjärven kehitys Oy 35 000 €
Pohjoispohjanmaalaisen kirjallisuuden vientiä edistävän Black Hole -verkoston luominen
Oulun kirjailijaseura ry 55 000 €

Lisäksi rahoitettiin teemaverkosto ja kehittämisvyöhykkeiden erillismäärärahasta seuraavat hankkeet:

Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi
Oulun yliopisto 500 000 €

Kansallinen vetyverkosto
Raahen kaupunki 320 000 €

Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke
Oulun kaupunki 300 000 €

Lisätietoja :
Kehitysjohtaja Tiina Rajala p. 040 685 4033
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala p. 050 433 3951

Aiheeseen liittyvät artikkelit

09.09.2021
Hyvä suhdannevaihe jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Maakunnan teollisuus on jatkanut vahvaa kasvuaan vuonna 2021. Luova talous on odotuksista poiketen myös hyvässä tilanteessa. Tämä johtuu siitä, että klusteri on tiiviisti sidoksissa korkean teknologian toimialoihin ja rakentamiseen maakunnassa. Vuoteen 2019 verrattuna matkailu on edelleen täysin eri tasolla, vaikka liikevaihto ja henkilöstömäärä ovatkin lähteneet reippaaseen kasvuun. Vienti on elpymässä, vaikka kehitys onkin vaihdellut eri kuukausina. Kaikkiaan suhdannenäkymät ovat niin positiivisia, että mikäli kasvu jatkuu näin laajalla rintamalla, työvoiman riittävyys joutuu todella koetukselle. Julkaisun voit ladata linkistä: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/09/Suhdannetiedot_toukokuulle_2021.pdf Kaikki suhdannejulkaisut ja uusimmat suhdanteet kuvioina löytyvät löytyvät: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/ennakointi-ja-tilastotieto/suhdanne/

25.01.2021
AKKE – määrärahan toinen hakukierros päättyi perjantaina 22.1.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahahaku päättyi perjantaina 22.1.2021. Pohjois-Pohjanmaan liitossa päättyi 22.1.2021 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahahaku (AKKE). Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 14. Hakemuksissa haettu tukisumma on 477 282 €. Hakemusten käsittely alkaa välittömästi. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Tiina Rajala p. +358 40 685 4033.

08.12.2020
Pohjois-Pohjanmaalla merkittävä ilmastopäästöjen vähennyspotentiaali maataloudessa, turpeen energiakäytössä ja liikenteessä

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön kolmesta kärkiteemasta maatalous, turpeen energiakäyttö ja liikenne on laadittu kattavat selvitykset maakunnan ilmastotiekartan askelmerkkien asettamiseen. Tuhtia tietoa ja eri skenaariovaihtoehtoja sisältävien selvitysten mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on merkittäviä ilmastopäästöjen vähennyspotentiaalia. Maataloudessa tavoitteena edelleen kehittyä hiilensitojana. Tehty selvitys sisältää numeerista tietoa maatalouden biojakeiden ja sivuvirtojen kestävästä hyödyntämisestä, toimenpiteiden ilmastovaikutuksista, kustannus- ja tuottovaikutuksista sekä potentiaalista Pohjois-Pohjanmaalla. Vaihtoehtoisia päästöskenaarioita tehtiin kolme kappaletta. Selvityksen laati Ramboll Finland Oy. Liikenteen selvitys ja siinä tehdyt laskelmat mahdollistavat ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimajakauman vaikutusten arvioinnin tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2040 asti. Selvityksen laati Sitowise Oy. Turpeen energiakäytön selvityksessä tarkastellaan miten alueen turpeen ja puun energiakäyttö tulee kehittymään, millaisia vaikutuksia kehityksellä on puubiomassan hankintaan ja hankintaketjuihin, sekä  alueen energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöihin. Selvityksen laati AFRY Management Consulting. Selvityksiä ja niistä saatuja tuloksia käytettään Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan laatimisessa. Työ valmistuu alkuvuodesta ja tiekartta on maakuntahallituksen hyväksyttävänä helmikuun 2021 kokouksessa. Selvitykset ovat ladattavissa POPilmasto -hankkeen verkkosivuilta. Lisätietoja: Projektipäällikkö Ritva Isomäki p. 040 685 4026, ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi

01.12.2020
AKKE-rahoituksen toinen hakukierros aukeaa 7.12.2020

Erityisiä painopisteitä on tällä hakukierroksella kaksi: 1) seudullisten ja alueellisten toimijoiden kyvykkyyden nosto hakea rahoitusta EU:n kansainvälisistä rahoituskanavista ja valmius verkottua kansainvälisesti sekä  2) rahoitusta voidaan ohjata häiriö - ja rakennemuutostilanteita korjaaviin toimenpiteisiin, jotka lisäävät maakunnan kilpailukykyä ja taloudellista hyvinvointia. Yksityiskohtaisemmat tiedot AKKE-rahoituksen sivulta. Haku aukeaa 7.12.2020 ja päättyy 22.1.2021.