Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

14.04.2023

EMMI-hankkeen selvitys uusiutuvasta energiasta ja vetytaloudesta on valmistunut

Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI-hankkeen selvitys ’Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen kytkeytyvän vihreän vetytalouden mahdollisuudet ja maankäytön reunaehdot Pohjois-Pohjanmaalla’ on valmistunut.

Työ tuo uutta tietoa monipuolisesti eri uusiutuvan energian muodoista ja vetytalouden mahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla.
Vetytalouteen liittyviä selvityksiä on tehty useita teknistaloudellisesta näkökulmasta, EMMI:n pääpaino on maankäyttö. Erityisesti kuntakohtaiset tarkastelut ja vuorovaikutus olivat työn onnistumisia.

Selvitys on ladattavissa EMMI-hanke -sivuilta:
Sieltä löytyy myös yhteenvetoesitys.

Työn Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta laati Sweco Oy ja Gaia Oy.

EMMI-hankkeen työ jatkuu edelleen. Seuraavaksi selvitetään Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan uusien tuulivoima-alueiden ilmastovaikutukset koko elinkaaren ajalta. Arvioinnissa huomioidaan myös maankäytön muutokset.

Lisätiedot:
Ritva Isomäki, erityisasiantuntija, projektipäällikkö
ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi