Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

15.12.2023

Kestävän kaupunkikehittämisen 4. hakukierros avautuu 18.12.2023

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa valtion ja Oulun kaupungin kanssa solmittua ekosysteemisopimusta toteuttavan EAKR-hankehaun. Oulun ekosysteemisopimuksen sisältö koostuu Oulun Innovaatioallianssin strategisista kohdealoista ja kärkiohjelmista vuosille 2021–2027.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

Hakukierros on avoinna 18.12.2023-19.1.2024. Tällä hakukierroksella on avoinna vain toimintalinjan yksi erityistavoite 1.3. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2021-järjestelmän kautta.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman, Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian (koskee ainoastaan erityistavoitteen 1.1. hankkeiden osalta) sekä Oulun kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen mukaisia.

Hankehaussa Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta on jaossa enintään 283.900 euroa. Tukirahoituksen osuus on enintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Oulun kaupunki on varautunut rahoittamaan Oulun kaupungin kehittämisrahastosta ekosysteemisopimuksen mukaisia hankkeita maksimissaan 30 % rahoitusosuudella hankkeen kokonaisbudjetista. Hakijoilta vaadittu omarahoitusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaisbudjetista.

Seuraava hakukierros on suunniteltu avattavan keväällä 2024 aikana. Tuolloin EAKR-rahoitusta on haettavana 1.000.000 euroa edellytyksellä, että valtioneuvosto tekee päätöksen hakuun liittyvien varojen jakamisesta alueelle.

Lisätietoja hakemisesta tästä linkistä